Sommarjobb som gör skillnad

Som en del av kommunens satsning på sommarjobb erbjuder Kulturcentrum sommarjobb till ungdomar inom musik och kultur. Ungdomarna får en inblick i hur det är att arbeta inom musik- och kulturfältet samtidigt som de utvecklar sin individuella och gemensamma förmåga.

Sedan 2010 erbjuder Kulturcentrum två olika sommarjobb: musik- och dansshow på Aggregat och "Musik som omvårdnad" som är ett samarbete mellan musikskolan och äldreförvaltningen.

Musik och dansshow på Aggregat

I sommarjobbet på Aggregat arbetar ungdomarna med att skapa
en musik- och dansshow som de sedan framför på den sista arbetsdagen inför publik. Ungdomarna arbetar i grupper med olika arbetsuppgifter
utifrån ett tema för showen. Mycket tid går till att repa in låtar, göra
danskoreografi, lära sig ljussättning, viss ljudteknik, skapa scenografi och
rodda scenutrustning. Det krävs planering och övning för att få allt att
fungera och samverka smidigt under den timmes show som sedan ska framföras. Personalen som handleder ungdomarna är kulturproducenter på Aggregat.

För de flesta ungdomar är detta deras första anställning som artist inom musik och dans samt marknadsföring och scenografi. De får med sig många bra erfarenheter och upptäckter om sin individuella och gemensamma förmåga.

Musik som omvårdnad

Sommarjobbet inom ”Musik som omvårdnad” startades som ett samarbete mellan Sundbybergs Musikskola och äldreförvaltningen. Syftet var att skapa goda möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker. Stadens musikterapeut Lis Jacobsson ger ungdomarna en introduktion i bemötande och kommunikation med de äldre och hur musiken kan användas som ett terapeutiskt verktyg.   

Musikterapi har funnits inom Sundbybergs äldreomsorg sedan 2009. Under åren har sommarjobbet som musiker på Sundbybergs äldreboenden utvecklats till att bli ett av de populäraste inom stadens satsning på sommarjobb för alla ungdomar. Under sju dagar i juni månad spelar och sjunger ungdomarna på stadens äldreboenden och träffpunkter.

Se filmen om "Musik som omvårdnad"

Senast uppdaterad 25 augusti 2016