Stråkinstrument

På Sundbybergs Musikskola finns det ett flertal stråkinstrument du kan lära dig att spela, till exempel cello, fiol och kontrabas.

Cello

Undervisningen sker till en början på gehör. Efter hand lär du dig att läsa noter. Celloundervisning sker i grupp och individuellt. Cello i olika storlekar finns att hyra på Musikskolan.
För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9–20 år.

Fiol (violin)

Undervisningen sker i grupp och individuellt. Fioler i olika storlekar finns att hyra på musikskolan. För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9–20 år gammal.

Kontrabas

Du får lära dig både pizzicato och stråkspel. Kontrabas finns att hyra på musikskolan. För att delta i våra kurser bör du vara mellan 9–20 år gammal.

Utöver egen lektion erbjuder vi även ensemblespel på olika nivåer tillsammans med andra stråkelever.

För mer information om ensembler.

Senast uppdaterad 18 maj 2018