Skolsamarbeten

Sundbybergs Musikskola vill vara ett stöd för skolorna i att uppnå målen i både de estetiska ämnena och övriga ämnen. Vi vill också ge alla barn och ungdomar en möjlighet att upptäcka glädjen i att spela och sjunga.

Vi samarbetar med skolorna i Sundbyberg i kortare och längre projekt. Under läsåret 2012/2013 genomfördes en rad projekt inom ramen för Skapande Skola med stöd från Statens Kulturråd, bland annat:

  • ​Ordspråksskatten på Örskolan och Grönkullaskolan
  • ​Slagverksorkester på Skvadronskolan
  • ​Mattemusik på Skvadronskolan
  • Tonsättarprojekt på Grönkullaskolan
Senast uppdaterad 1 oktober 2015