Musikskolan

Vill du lära dig spela ett instrument eller bli bättre på att sjunga? Vill du spela i orkester, sjunga i kör eller kan du redan spela och vill lära dig mer om notläsning och musikteori?

Vi erbjuder olika kurser för Sundbybergs barn och ungdomar mellan 2 och 20 år. Om du vill lära dig spela ett instrument vänder vi oss främst till dig mellan 9–20 år. För att delta i våra Sång & rytmikkurser behöver du vara mellan 2–5 år och ha med dig en medföljande vuxen.

Vi utgår både från elevens/elevernas egna musikaliska intresse och material som läraren väljer. Om man vill finns det möjlighet att spela på de konserter som musikskolan ordnar flera gånger varje år. På musikskolan undervisar professionella musiklärare med högskoleutbildning och lång erfarenhet från arbete inom musikbranschen.

Undervisningen sker en gång i veckan efter skoltid. Som undervisningstillfälle räknas lektion, konsert, orkester och ensemble.

Lektionstiderna varierar mellan 20 och 60 minuter, beroende på ämne och hur stor gruppen är. När du spelat ett tag kan du vara med i olika ensembler och orkestrar. Då får du spela flera gånger i veckan.

Senast uppdaterad 14 januari 2019