Barndans

Barndansen bygger på barns naturliga dansglädje och nyfikenhet. Här dansar vi till all möjlig musik under lekfulla former och provar på olika dansstilar. Dansen riktar sig till barn i åldern 4–7 år.

Barndansen är på lördagar och barnen är indelade i grupper.

Kläder

Barnen bör ha bekväma kläder som det är lätt att röra sig i. De kan ha inneskor eller vara barfota (det är lätt att halka i bara strumpor).

Vi vill gärna att föräldrar väntar utanför danssalen, men om det är svårt för barnet i början får föräldrarna självklart komma in.

Kom i tid till träningen
Vi vill betona detta av flera skäl. Barndansen innehåller förutom den fysiska och kreativa dansleken även andra viktiga delar som koncentration, god gruppkänsla och glad stämning. Det är viktigt att varje barn känner sig sett och välkommet i gruppen, och uppropet i början av lektionen är en del i detta. Sen ankomst innebär avbrott som kan skapa irritation hos de barn som redan finns på plats, och osäkerhet hos den som är sen. Dessutom går värdefull lektionstid åt i onödan.

Senast uppdaterad 17 januari 2019