Information om åtgärder pga corona

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens ytterligare åtgärder från den 18 december för att bromsa smitta och skydda hälsa har kultur- och fritidsnämnden beslutat om följande begränsningar:


Beslut till och med den 24 januari, om inte annat anges


Idrott

  • Alla idrottshallar, ishallen, simhallen och övriga förenings och samlingslokaler är stängda för all verksamhet.
  • Isrinkar utomhus är stängda.
  • Alla omklädningsrum för uteidrotten är stängda.
  • Utomhusanläggningarna håller stängt för organiserad idrott till den 15 januari. En ny bedömning kommer att göras för att se om stängningen ska förlängas för perioden 16 till 24 januari.

Biblioteken

  • Biblioteket i Signalfabriken är stängt.
  • Biblioteket i Hallonbergen centrum är öppet med begränsningar, se bibliotekens egna informationssidor.

Fritidsgårdar och mötesplatser för unga

  • Fritidsgårdarna är stängda, men har viss verksamhet digitalt och utomhus.
  • Aggregat är stängt, men har viss verksamhet digitalt och utomhus.

Förenings- och samlingslokaler

  • All förenings- och samlingslokaler är stängda.
  • Allaktivitetshuset är stängt.


Senast uppdaterad 7 januari 2021