Information om åtgärder pga corona

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens beslutade åtgärder, har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om fortsatta begränsningar inom verksamheterna.

Beslutet gäller tillsvidare, om inte annat anges.

Staden kommer att öppna upp sina verksamheter och lokaler successivt, vilket innebär att endast viss verksamhet kommer att vara möjlig de första dagarna av perioden för målgruppen 16-19 år. 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan komma att förlänga eller ändra dessa beslut med två veckors intervall. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer anpassa sina beslut med samma intervall.

Det som berör kultur- och fritidsverksamhet är följande:

 • All verksamhet som sker inomhus och riktar sig till personer födda 2001 eller tidigare ställs in.
 • Även verksamhet som sker inomhus och riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare men där medföljande vuxen måste vara med för att genomföra verksamheten, ställs in.
 • Barn och unga som behöver ledsagare för att kunna delta i aktiviteten undantas, förutsatt att ledsagare är frisk. Kontakt bör dock alltid tas med den aktuella verksamheten för att säkerställa att maxantalet i lokalerna inte överskrids.
 • Verksamhet inomhus som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare där medföljande vuxen inte behöver vara med får genomföras. Medföljande vuxen lämnar/hämtar barnet utanför lokalen där verksamheten sker.
 • Maxantal för lokaler införs till följd av pandemilagens föreskrifter. Maxantal för skolverksamhet i förvaltningens lokaler omfattas inte.
 • Beslutet gäller inte verksamhet som enbart utförs utomhus.
 • All uthyrning till privatpersoner och verksamhet som riktar sig till personer födda 2001 eller tidigare ställs in. Inställda tider debiteras ej.

Observera: Det är både ett personligt ansvar och föreningens/gruppens ansvar att idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivs på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Biblioteken

 • Biblioteken är öppna med begränsningar.
 • En av Signalfabrikens ingångar kommer att hållas stängd och antal besökare begränsas.
 • Samtliga aktiviteter för personer födda 2001 eller tidigare och aktiviteter för personer födda 2002 eller senare där vuxen måste delta ställs in.

Fritidsgårdar och mötesplatser för unga

Fritidsgårdarna har öppet med begränsningar. Även digital- och utomhusverksamhet genomförs.

Simhall

 • Föreningsverksamhet för personer födda 2002 eller senare är möjlig.
 • Simhallen är stängd för allmänheten.
 • En öppning av simhallen för allmänheten skulle gå emot regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Förenings- och samlingslokaler

För föreningsverksamhet som sker i förvaltningens egna lokaler gäller samma principer som för förvaltningens egna verksamheter, det vill säga:

 • All verksamhet som sker inomhus och riktar sig till personer födda 2001 eller tidigare ställs in.
 • Även verksamhet som sker inomhus och riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare, men där medföljande vuxen måste vara med för att genomföra verksamheten, ställs in.
 • Verksamhet inomhus som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare där medföljande vuxen inte behöver vara med får genomföras. Medföljande vuxen lämnar/hämtar barnet utanför lokalen där verksamheten sker.

Kulturskolan/Kulturcentrum

 • Aggregat har kursverksamhet för ungdomar födda 2002 eller senare.
 • Aggregat har online-verksamhet och utomhusverksamhet för hela målgruppen. Öppen verksamhet stängd tills vidare.
 • Kulturskolans kursverksamhet är öppen med begränsningar.
 • Medföljande vuxen lämnar/hämtar barnet utanför lokalen där verksamheten sker.

Övrig idrottsverksamhet

 • Allmänhetens åkning på isbanorna på Sundbybergs IP och Rissne Torg hålls öppna.
 • Ishallen är stängd för allmänhetens åkning.
 • En öppning av allmänhetens åkning i ishallen skulle gå emot regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Förvaltningen uppmanar alla föreningar/grupper som vill bedriva verksamhet att göra det utomhus, om så är möjligt. Byter om och duschar gör vi hemma! Föreningar debiteras inte för inställda tider.

Senast uppdaterad 24 mars 2021