Information om coronaviruset / Covid-19

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens lättnader från 1 juni har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att successivt och smittsäkert öppna upp verksamheterna igen. Trots lättnaderna finns det fortfarande vissa begränsningar och regler som kultur- och fritidsverksamheterna kommer ta hänsyn till.

Från den 1 juni sker vissa lättnader i coronarestriktionerna i Sverige, men smitta finns fortfarande i samhället. Hur snabbt återgången kan ske påverkas bland annat av smittspridningen, så fortsätt följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats. (gäller från 1 juni 2021)

Smittskydd Stockholms lokala rekommendationer Länk till annan webbplats.

Staden kommer att öppna upp sina verksamheter och lokaler successivt på ett smittsäkert sätt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan komma att förlänga eller ändra dessa beslut och lättnader.

Följande gäller för kultur- och fritidsverksamhet:

 • Biblioteken är öppna med begränsningar
 • Fritidsgårdarna har öppet med begränsningar. Även digital- och utomhusverksamhet genomförs.
 • Simhallen öppnar upp för allmänhet men med begränsningar, bland annat vad gäller maxantal i simhallen och i bassängerna. Besökare till gymmet uppmanas att duscha och byta om hemma
 • Allaktivitetshuset har öppet med begränsningar.
 • Kulturskolans verksamheter (kursverksamhet och Aggregat) har öppet med begränsningar. Medföljande vuxen lämnar/hämtar barnet utanför lokalen där verksamheten sker.
 • Maxantal för lokaler till följd av pandemilagens föreskrifter gäller tillsvidare.
 • Maxantal för skolverksamhet i förvaltningens lokaler omfattas inte av pandemilagen.
 • Utifrån lokalernas förutsättningar kan medföljande vuxen behöva lämna/hämta barnet utanför lokalen där verksamheten sker.
 • Barn och unga som behöver ledsagare för att kunna delta i aktiviteten bör alltid kontakta den aktuella verksamheten för att säkerställa att maxantalet i lokalerna inte överskrids.
 • Utifrån lokalernas förutsättningar kan verksamhet, där medföljande vuxen måste vara med för att genomföra verksamheten, påverkas.
 • Tillsvidare ingen uthyrning av lokaler till privatpersoner.

För mer detaljerad information om vad som gäller för de olika verksamheterna se respektive verksamhets hemsida.

Biblioteket Startsida - Sundbyberg Bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Simhallen Simhall - Sundbybergs stad

Det är både ett personligt ansvar och föreningens/gruppens ansvar att idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivs på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Senast uppdaterad 1 juni 2021