Information om åtgärder pga corona

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna. De skärpta allmänna råden för Stockholms län har förlängts och gäller nu till 13 december.

Beslut som gäller hela kultur- och fritidsförvaltningen

 • All gruppverksamhet i stadens lokaler, arrangemang, aktiviteter kurser och liknande som riktar sig till vuxna ställs in, såväl den som förvaltningen arrangerar och den som föreningar/företag arrangerar.
 • Beslutet gäller inte verksamhet som enbart utförs utomhus.
 • Även verksamhet, arrangemang, aktiviteter, kurser eller liknande som riktar sig till barn men där vuxna måste vara med för att genomföra verksamhet ställs in. Detta gäller både verksamhet i egen regi och verksamhet i föreningars regi. Föreningar debiteras inte för de tider som ställs in.
 • Verksamhet som riktar sig till barn och unga upp till och med 15 år (födda 2005 eller senare) där vuxna inte behöver vara med får genomföras. Då uppmanas medföljande vuxen att lämna barnet utanför lokalen där verksamheten sker och inte gå in.
 • All uthyrning till privatpersoner och övriga personer ställs in. Inställda tider debiteras ej.

Vi kommer att jobba med förebyggande åtgärder av olika slag i verksamheterna, bland annat:

Biblioteken

 • Datorer och möjligheter till kopiering och scanning kommer att vara stängda.
 • Studierum stängs.
 • Vissa ingångar kommer att stängas och antal besökare begränsas.
 • Det kommer att vara färre stolar i lokalerna.
 • Samtliga aktiviteter för vuxna och barn med föräldrar ställs in.

Kulturskolan/Kulturcentrum

 • Aggregat stänger sin verksamhet för fysiska besök.
 • Fortsatt inomhusundervisning för deltagare upp till och med 15 år (födda 2005 eller senare).
 • Gruppundervisning för deltagare från 15 år och uppåt genomförs utomhus om möjligt.
 • Individuell undervisning för deltagare från 15 år och uppåt genomförs digitalt, så långt det är möjligt.

Fritidsgårdar

 • Fortsätter att hålla öppet med en begränsning för antalet personer som får vistas i lokalerna.
 • All programverksamhet ställs in. Enklare aktiviteter kan eventuellt genomföras - om det är möjligt att hålla fysisk distans.

Simhallen

 • Simhallen håller stängt tills vidare. Du som har årskort, halvårskort eller klippkort får giltighetstiden förlängd med motsvarande tid som simhall och gym varit stängd. Du som har autogiroabonnemang får ditt kort fryst under perioden vi har stängt.

Övrig idrottsverksamhet

Allmänhetens åkning stängs.

Föreningsverksamhet

 • För föreningsverksamhet som sker i förvaltningens egna lokaler gäller samma principer som för förvaltningens egna verksamheter, det vill säga:
  - All verksamhet, arrangemang, aktiviteter, kurser och liknande som sker inomhus och riktar sig till vuxna ställs in.
  - Även verksamhet, arrangemang, kurser eller liknande som sker inomhus och riktar sig till barn, men där vuxna måste vara med för att genomföra verksamheten, ställs in.
  - Verksamhet som riktar sig till barn och unga upp till och med 15 år (födda 2005 eller senare) där vuxna inte behöver vara med får genomföras. Då uppmanas medföljande vuxen att lämna barnet utanför lokalen där verksamheten sker och inte gå in.
 • Föreningar debiteras inte för inställda tider.
 • Information går ut till föreningar om vad som gäller.
Senast uppdaterad 24 november 2020