Man kliver upp ur en av simhallens bassänger

Priser

2 barn 0–4 år badar gratis i betalande vuxens sällskap. Barn under 12 år får endast bada
tillsammans med vuxen besökare.

Friskvårdsbidrag

Hos oss kan du använda ditt friskvårdsbidrag från Wellnet och e-passi.
Bidraget kan inte nyttjas till barnfamiljskortet.

Sommarkort

Badkort giltigt 23 maj–31 augusti

Från 2 maj 2022 tillkommer 50 kronor för själva kortet vid köp av sommarkort.

Pris

Vuxen (18 år och uppåt)

510 kronor

Pensionär/student/F.A.R*/arbetssökande*

369 kronor

Barn/ungdom 5-17 år

189 kronor

Multikort gym, grupp- och vattenträning och bad, giltigt 23 maj - 31 augusti


Vuxen (18 år och uppåt)

899 kronor

Pensionär/student/F.A.R*/arbetssökande*

579 kronor

Barn/ungdom 10-17 år

269 kronor

Simhallen

Priserna gäller från 1 januari 2021
Från 2 maj 2022 tillkommer 50 kronor för själva kortet vid köp av nytt års-, eller klippkort.

Pris

Inträde vuxen (18 år och uppåt)

90 kronor

Inträde pensionär/student/arbetssökande*/FAR*

70 kronor

Inträde barn/ungdom 5–17 år

(max 2 barn under 5 år per betalande vuxen går in gratis)

25 kronor

Gruppbiljett 1 vuxen + 2 barn/ungdom

115 kronor

Gruppbiljett 2 vuxna + 2 barn/ungdom

205 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger vuxna 18 år och uppåt

810 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger pensionär/student/arbetssökande*/FAR*

470 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger barn/ungdom 5–17 år

160 kronor

Årskort vuxen (18 år och uppåt)

2400 kronor

Årskort pensionär/student/arbetssökande*/FAR*

1740 kronor

Årskort barn/ungdom 5–17 år

875 kronor

Barnfamiljskortet: 2 vuxna med barn upp till 17 år
folkbokförda på samma adress i Sundbyberg.

2800 kronor

*FAR: Fysisk aktivitet på recept. Intyg ska uppvisas för arbetssökande och FAR.
**Klippkort är giltigt 1 år och kan inte förlängas.

Multikort gym, grupp- och vattenträning och bad

Priserna gäller från 1 januari 2021
Från 2 maj 2022 tillkommer 50 kronor för själva kortet vid köp av nytt års-, månads- eller klippkort.

Pris

Inträde vuxen (18 år och uppåt)

115 kronor

Inträde pensionär/student/arbetssökande*/FAR*

95 kronor

Inträde ungdom 10-17 år

70 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger vuxna 18 år och uppåt

1000 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger pensionär/student/arbetssökande*/FAR*

800 kronor

Klippkort** inträde 10 gånger barn/ungdom 10-17 år

600 kronor

1 månad

595 kronor

2 månader

1000 kronor

Årskort vuxen (18 år och uppåt)

4880 kronor

Årskort pensionär/student/arbetssökande*/FAR*/ungdom 10-17 år

3250 kronor

Barnfamiljskortet: 2 vuxna med barn upp till 17 år
folkbokförda på samma adress i Sundbyberg.

6000 kronor

Frysa medlemskap

För att frysa ditt medlemskap krävs giltigt läkarintyg på minst 30 dagar. Ett positivt coronatest är inte en giltig orsak för att frysa ditt medlemskap. Vi fryser inte retroaktivt.