lötsjön, gångväg, naturstråk, personer

Löp- och skidspår

I Sundbyberg finns det goda möjligheter till löpning och skidåkning, både i Ursvik och runt Lötsjön.

Skidspår

När det är snö preparerar vi samtliga spår i Ursvik. Undvik att gå i spåren när de är preparerade. Vid spåren finns det en vallabod som är öppen under skidföre, annan tid går det att låna nyckel på motionsgården.

Under skidsäsongen kan du läsa mer om aktuellt spårläge här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löpspår

I Ursviks motionsområde finns det fem spår med olika längd: 2,5 km, 5 km, 7 km, 10 km och 15 km. 

Löp och skidspår i Ursviks motionsområde.

Runt Lötsjön finns Hälsans stig, en löp- eller promenadslinga på 5 kilometer som fortsätter till Råstasjön i grannkommunen Solna.  I mars varje år brukar Sundbybergs idrottsklubb arrangera loppet "Två sjöar runt".

Läs mer om "Två sjöar runt".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsslinga

I Igelbäckens naturreservat finns en gångväg anpassad för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark. Slingan är utmärkt med symbolen för rullstolsled, och löper genom några av de vackraste miljöerna i reservatet. Två rastplatser med bord och bänkar finns utefter slingan.

Här kan du se en karta över Tillgänglighetsslingan.PDF

Just nu är en gångbro längs slingan avstängd på grund av reparation. Det innebär att det inte går att ta sig runt hela slingan med till exempel rullstol eller permobil. Vi beklagar detta. Renoveringen väntas bli klar under 2018.

Här finns en karta över slingan med bron markerad.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 6 december 2018