Kostnad och anmälan

Här hittar du information om vad det kostar att anmäla sig till kollo och hur du anmäler ditt barn.

Vilka barn kan åka på kollo?

Barn som är födda år 2007–2012 och som är folkbokförda i Sundbyberg kan ansöka om att åka på sommarkollo under sommaren 2020.

Vad kostar det?

Kolloavgiften varierar beroende på hushållets/familjens sammanlagda inkomst*, antal dagar samt hur många barn från samma hushåll/familj som åker på kollot. I tabellen nedan visas avgiften per barn för 7-dagars samt 10-dagars period. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn.

Kostnad per barn för en 7-dagars period

Hushållets sammanlagda inkomster* (innan skatt)

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll


1

2

3

4

0–10 000 kr

350 kr

280 kr

210 kr

140 kr

10 001–20 000 kr

700 kr

560 kr

420 kr

280 kr

20 001–30 000 kr

1 225 kr

980 kr

735 kr

490 kr

30 001–42 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

42 001 kr–

2 450 kr

1 890 kr

1 400 kr

980 kr

 

Kostnad per barn för en 10-dagars period

Hushållets

sammanlagda

inkomster* (innan skatt)

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll


1

2

3

4

0-10 000 kr

500 kr

400 kr

300 kr

200 kr

10 001-20 000 kr

1 000 kr

800 kr

600 kr

400 kr

20 001-30 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

30 001-42 000 kr

2 500 kr

2 000 kr

1 500 kr

1 000 kr

42 001 kr -

3 500 kr

2 700 kr

2 000 kr

1 400 kr

Exempel:
Sammanlagd månadsinkomst för hushållet är 18 000 kr. Tre barn ska delta på kollo under 7 dagar: 3 (barn) x 420 kr/barn = 1 260 kr totalt för alla tre barn.

*Med hushållets inkomst menas den bruttoinkomst per månad som familjen har eller förväntas ha vid kollovistelsen.  I bruttoinkomst ingår all beskattningsbar inkomst som exempelvis a-kassa. Barnbidrag räknas inte som inkomst. 

Vilka perioder finns att välja på?

 

Hur går anmälan till?

 

Senast uppdaterad 17 april 2020