Frågor och svar om kollo

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om kollot.

Hur bor barnen på kollo?

Barnen sover i olika rum uppdelat mellan flickor och pojkar. Det finns alltid en ledare som sover i närheten av barnen.

I största möjliga mån försöker vi tillgodose önskemål kring rumsfördelning.

Mat och måltider under kolloperioden

Barnen serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att vi får information om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion etcetera.

Hur är barnen försäkrade på kollo?

Alla barn är försäkrade genom en kollektivförsäkring.

Mitt barn har särskilda behov eller behöver extra stöd

Om du anser att ditt barn har särskilda behov eller i behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du anger detta så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse. På ansökningsblanketten kan du ange om det finns mediciner, allergier, specialkost eller andra förhållanden som påverkar ditt barns vistelse på kollot. 

Kollo och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS handläggs av social- och arbetsmarknadsförvaltningen. För mer information om kollo inom ramen för LSS, kontakta biståndshandläggare på social-och arbetsmarknadsförvaltningen.

Hur går resan till kollot till?

Busstider - obs! Endast preliminära tider. Tider meddelas i maj.

Avresa - vid varje kolloperiod avgår bussen från simhallen i Sundbyberg.

Period 1 - Fredag den 14 juni kl. 09:00
Period 2 - Måndag den 24 juni kl. 09:00
Period 3 - Fredag den 5 juli kl. 09:00
Period 4 - Onsdag den 17 juli kl. 09:00
Period 5 - Måndag den 29 juli kl. 09:00
Period 6 - Måndag den 5 augusti kl. 09:00

Hemreda - bussen avgår från Gräddö runt kl. 10:00 och ankommer runt kl. 11:30 till simhallen i Sundbyberg.

Period 1 - Torsdag den 20 juni kl. 11:30
Period 2 - Onsdag den 3 juli kl. 11:30
Period 3 - Söndag den 14 juli kl. 11:30
Period 4 - Fredag den 26 juli kl. 11:30
Period 5 - Söndag den 4 augusti kl. 11:30
Period 6 - Söndag den 11 augusti kl. 11:30

Det går bra att packa lite färdkost till ditt barn inför bussresan till Gräddö. Dock inte godis.

För mer information kontakta Fredrik Sköld.
Telefonnummer: 073-981 66 40
E-post: fredrik.skold@ungaornar.se

Anmälan och kostnad

Kolloavgiften varierar beroende på hushållets/familjens sammanlagda inkomst*, antal dagar samt hur många barn från samma hushåll/familj som åker på kollot. I tabellen nedan visas avgiften per barn för 7-dagars och 10-dagars period. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn.

Kostnad per barn för en 7-dagars period

Hushållets sammanlagda inkomster* (innan skatt)

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll

Antal barn per hushåll


1

2

3

4

0–10 000 kr

350 kr

280 kr

210 kr

140 kr

10 001–20 000 kr

700 kr

560 kr

420 kr

280 kr

20 001–30 000 kr

1 225 kr

980 kr

735 kr

490 kr

30 001–42 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

42 001 kr–

2 450 kr

1 890 kr

1 400 kr

980 kr


Kostnad per barn för en 10-dagars period

Hushållets

sammanlagda

inkomster* (innan skatt)

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll

Antal barn

per hushåll


1

2

3

4

0-10 000 kr

500 kr

400 kr

300 kr

200 kr

10 001-20 000 kr

1 000 kr

800 kr

600 kr

400 kr

20 001-30 000 kr

1 750 kr

1 400 kr

1 050 kr

700 kr

30 001-42 000 kr

2 500 kr

2 000 kr

1 500 kr

1 000 kr

42 001 kr-

3 500 kr

2 700 kr

2 000 kr

1 400 kr

Exempel:
Sammanlagd månadsinkomst för hushållet är 18 000 kr. Tre barn ska delta på kollo under 7 dagar: 3 (barn) x 420 kr/barn = 1 260 kr totalt för alla tre barn.

*Med hushållets inkomst menas den bruttoinkomst per månad som familjen har eller förväntas ha vid kollovistelsen.  I bruttoinkomst ingår alla beskattningsbar inkomst som ex. a-kassa. Barnbidrag räknas inte som inkomst.

Hur går anmälan till?

Sista datum för att skicka in anmälan till kollo för sommaren 2019 är den 18 mars.

Du anmäler ditt barn på vår anmälningsblankett. Blanketten ska skickas med post till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
172 92 Sundbyberg

OBS! Antagningsbeskedet och anvisningar för betalning* kommer att skickas via e-post till angiven adress. Sista dag att tacka ja till angiven kolloplats är 30 april 2019.

*När du betalat din kolloplats är anmälan bindande. Avbokning efter att anmälan blivit bindande kan endast göras vid sjukdom som stärks via läkarintyg.

Ladda ned blankett för anmälan till kolloWord

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är den 18 mars 2019. Om du ansöker efter den 18 mars kan vi enbart erbjuda dig restplatser.

När och hur får vi svar?

Information om platserbjudande skickas ut via e-post. Under v. 15 (9–15 april) får du besked om ditt barn har fått plats och under vilken period. Om du ansökt om restplats efter den 19 mars kan beskedet komma senare.

Du tackar ja till platsen genom att betala in avgiften, se anvisning i antagningsbeskedet. Om du inte betalar in på angivet datum har ditt barn inte längre rätt till den plats som hen erbjudits. Om du inte vill ha angiven kolloplats är det bra om du hör av dig så snart som möjligt så att platsen kan erbjudas till någon annan.

Avbokning efter att anmälan blivit bindande måste ske skriftligt och kan bara göras om barnet blivit sjukt. Det måste stärkas med läkarintyg.

När och var är det informationsmöte?

Informationsmöte för barn och vårdnadshavare är i Ängskolans aula, Vackra vägen 6-8, tisdagen den 14 maj kl. 18:00. Där får ni veta mer om kollot och samtidigt träffa några ut personalgruppen.

Har du fler frågor och vill veta mer?

Kontakta Sundbyberg stads servicecenter för mer information. De har telefontid alla vardagar mellan kl. 9:00–11:30 och kl. 12:30–15:30.

Servicecenter
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00

Senast uppdaterad 15 maj 2019