Frågor och svar om kollo

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om kollot.

Hur bor barnen på kollo?

Barnen sover i olika rum uppdelat mellan flickor och pojkar. Det finns alltid en ledare som sover i närheten av barnen.

I största möjliga mån försöker vi tillgodose önskemål kring rumsfördelning.

Mat och måltider under kolloperioden

Barnen serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att vi får information om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion etcetera.

Hur är barnen försäkrade på kollo?

Alla barn är försäkrade genom en kollektivförsäkring.

Mitt barn har särskilda behov eller behöver extra stöd

Om du anser att ditt barn har särskilda behov eller i behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du anger detta så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse. På ansökningsblanketten kan du ange om det finns mediciner, allergier, specialkost eller andra förhållanden som påverkar ditt barns vistelse på kollot. 

Kollo och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS handläggs av social- och arbetsmarknadsförvaltningen. För mer information om kollo inom ramen för LSS, kontakta biståndshandläggare på social-och arbetsmarknadsförvaltningen.

Hur går resan till kollot till?

Alla reser tillsammans till kollot i buss. Resan tar cirka en timme. Busstider för respektive period meddelas senare.

När är sista ansökningsdag?

Sista anmälningsdag är den 21 mars 2022.

När och hur får vi svar?

Information om platserbjudande skickas ut via e-post. Under v. 15 (11-17 april) får du besked om ditt barn har fått plats och under vilken period. Om du ansökt om restplats kan beskedet komma senare.

Du tackar ja till platsen genom att betala in avgiften, se anvisning i antagningsbeskedet. Om du inte betalar in på angivet datum har ditt barn inte längre rätt till den plats som hen erbjudits. Om du inte vill ha angiven kolloplats är det bra om du hör av dig så snart som möjligt så att platsen kan erbjudas till någon annan.

Avbokning efter att anmälan blivit bindande måste ske skriftligt och kan bara göras om barnet blivit sjukt. Det måste stärkas med läkarintyg.

När och var är det informationsmöte?

Tidpunkt för informationsmöte meddelas senare.

Har du fler frågor och vill veta mer?

Senast uppdaterad 24 mars 2022