Gräddö sommarkollo

På grund av rådande pandemi har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att ställa in Gräddö sommarkollo 2021.

Vi måste tyvärr meddela att staden fattat beslut om att ställa in sommarkollot på Gräddö under sommaren 2021 med anledning av Corona/Covid 19. Beslutet grundar sig i att situationen på många sätt förvärrats under året och restriktionerna och begränsningarna av verksamheter är hårdare idag. Dessa begränsningar i kombination de lokaler som sommarkolloverksamheten bedrivs i gör att det inte går att bedriva kollo på ett smittsäkert sätt.

Sommarlovsaktiviteter 2021

Vi kommer att utöka programmet med lovaktiviteter för barn och unga under sommaren och arbetar för att kunna erbjuda dagkollo under varje vecka under sommaren.

Som vanligt publicerar vi information om alla lovaktiviteter som staden och föreningar arrangerar på stadens hemsida om lovaktiviteter. Vi kommer uppdatera hemsidan löpande vart efter nya aktiviteter blir klara.

Senast uppdaterad 13 april 2021