För unga med funktionsvariationer

Anpassade aktiviteter

Vi tycker att en meningsfull fritid är till för alla och att fler besökare berikar våra verksamheter. Därför arbetar vi med att utveckla verksamhet för alla unga oavsett funktionsvariation. 

Vi både skapar nya verksamheter samt öppnar upp och anpassar redan existerande verksamheter med syfte att göra dem mer tillgängliga. Detta kan innebära lugnare miljöer, mindre grupper och en verksamhet som anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Anpassade aktiviteter våren 2022

Klicka här för att se
anpassade aktiviteter
våren 2022 Pdf, 12.6 MB.

Sundbybergs kulturskola

Vill du dansa, spela teater sjunga eller lära dig spela ett instrument? Eller kanske skapa i Aggregats öppna ateljéer, keramikverkstad och musikstudio?

Till Sundbybergs kulturskola är alla unga välkomna! Det finns verksamhet för barn och unga mellan 2 och 25 år. Vi strävar efter att anpassa verksamheten utifrån dina förutsättningar, vad du behöver och vill göra.

Fritidsgårdarna

Det finns tre mötesplatser i Sundbyberg för unga mellan 13 och 19 år: fritidsgårdarna Fritiden i Hallonbergen, Hundra74 i Rissne och Stationen i centrala Sundbyberg (Ängskolan). De är helt gratis att besöka.

Onsdagsfunk på Hundra74an

Varje onsdag klockan 15:00 till 17:30 är Fritidsgården Hundra74an i Rissne centrum öppen särskilt för dig mellan 12 och 19 år som har en funktionsvariation och behöver mer stöd i en mindre grupp.

Onsdagsfunk på Hundra74an startar 19 januari. Den sista gången i vår är 1 juni.

Fredagsfunk

Fredagsfunk på Aggregat är en skapande verksamhet för dig mellan 13 och 25 år med en funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd i en mindre grupp. Vi provar nya saker varje gång, till exempel keramik, att tova ull, linoleumtryck, smyckedesign och skulptur.

Läs mer om Fredagsfunk.

Så här jobbar vi

Sektorn för kultur och fritid har en central samordnare av fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer inom kultur, fritid, idrott och bibliotek. Samordnaren arbetar uppsökande och har i uppdrag att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter, stöd, anpassningar och riktade insatser för att alla unga, oavsett funktionsvariationer, ska kunna delta i stadens fritidsverksamheter och föreningsliv.

Kontakta oss gärna

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är ung med någon funktionsvariation och dig som är anhörig. Vi kan berätta mer om stadens arbete för unga med funktionsvariationer. Vi guidar bland de anpassade fritidsaktiviteter som staden och föreningslivet erbjuder. Vi tar även gärna emot tankar, idéer eller synpunkter på hur vi kan bli bättre – välkommen att kontakta fritidssamordnaren Martin Petéus.

Martin Petéus
Samordnare för fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer
08-706 80 76
martin.peteus@sundbyberg.se

HBTQ-certifiering

Sektorn för kultur och fritid är HBTQ-certifierad. Läs mer.

Senast uppdaterad 4 april 2022