För unga med funktionsvariationer

Vi tycker att en meningsfull fritid är till för alla och att fler besökare berikar våra verksamheter. Därför arbetar vi med att utveckla verksamhet för alla unga oavsett funktionsvariation. 

Vi både skapar nya verksamheter samt öppnar upp och anpassar redan existerande verksamheter med syfte att göra dem mer tillgängliga. Detta kan innebära lugnare miljöer, mindre grupper och en verksamhet som anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Vi har samlat alla anpassade aktiviteter i Sundbyberg stad under hösten 2018 i en folder.

Anpassade aktiviteter i Sundbyberg stadPDF.

Sundbybergs kulturskola


Skapande verksamhet, konst, teater, dans och musik

Vill du dansa, spela teater sjunga eller lära dig spela ett instrument? Eller kanske sy och skapa i Aggregats öppna ateljéer, keramikverkstad och musikstudio?

Till Sundbybergs kulturskola är alla unga välkomna! Det finns verksamhet för barn och unga mellan 2 och 25 år. Vi anpassar verksamheten utifrån dina förutsättningar, vad du behöver och vill göra.

FredagsFunk

FredagsFunk på Aggregat är en skapande verksamhet för dig mellan 13 och 25 år som behöver extra stöd i en mindre grupp. Vi provar nya saker varje gång, till exempel keramik, att tova ull, linoleumtryck, smyckedesign och skulptur.

Läs mer om FredagsFunk.

Fritidsgårdarna

Sundbybergs tre fritidsgårdar är öppna för alla från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. Stadens fritidsgårdar är; Fritiden i Hallonbergens centrum, Aktivitetshuset Hundra74an i Rissne centrum och Stationen i Ängskolan i centrala Sundbyberg.

Fritiden

Fritiden ligger i Hallonbergens centrum. Du som är 13-19 år och behöver anpassade aktiviteter i en lugn miljö är välkommen till Fritiden på onsdagar mellan klockan 13:00 och 17:00.

Aktivitetshuset Hundra74an

Hundra74an ligger i Rissne centrum. Hundra74an har öppet på måndagar klockan 17:30 till 19:00 för unga mellan 10 och 15 år i ett samarbete med föreningen Attention Solna-Sundbyberg för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om våra fritidsgårdar.

Så här jobbar vi

Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt en central samordnare av fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer inom kultur, fritid, idrott och bibliotek. Samordnaren arbetar uppsökande och har i uppdrag att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter, stöd, anpassningar och riktade insatser för att alla unga, oavsett funktionsvariationer, ska kunna delta i stadens fritidsverksamheter och föreningsliv.

Kontakta oss gärna

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är ung med funktionsvariation, och dig som är anhörig. Vi kan berätta mer om stadens arbete för unga med funktionsvariationer. Vi guidar bland de anpassade fritidsaktiviteter som staden och föreningslivet erbjuder. Vi tar även gärna emot tankar, idéer eller synpunkter på hur vi kan bli bättre – välkommen att kontakta fritidssamordnaren Martin Petéus.

Martin Petéus
Samordnare för fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer
08-706 80 76
martin.peteus@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 22 november 2018