För unga med funktionsvariationer

Staden arbetar för att utveckla verksamhet för unga med funktionsvariationer. Det innebär att vi både skapar nya verksamheter samt öppnar upp och anpassar redan existerande verksamheter med syfte att göra dem mer tillgängliga. På denna sida hittar du mer information om detta.

Fritidsgårdsverksamhet

 

Aktivitetshuset Hundra74:an

Hundra74:an är ett aktivitetshus och fritidsgård i Rissne. På måndagar är Hundra74:an öppen för dig med behov av en lugn miljö och anpassad verksamhet.

Under hösten 2017 har vi drivit en pilotverksamhet tillsammans med elever från Risöskolan, grundsärskolan i Rissne, och ungdomar från Attention Solna-Sundbyberg – en förening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom verksamheten har vi velat lära oss vilka anpassningar vi behöver göra och hur vi kan utveckla ett mer inkluderande arbetssätt. Målet är att fler besökare ska kunna ta del av de aktiviteter våra fritidsgårdar erbjuder.

Skapande verksamhet, konst, teater, dans och musik

 

Skapande verksamhet på Aggregat

På Kulturcentrum i Hallonbergen finns en skapande verkstad som heter Aggregat. Här jobbar vi för närvarande med att se över och göra verksamheten mer inkluderande för unga mellan 15–25 år med funktionsvariationer.

Detta innebär bland annat att det finns möjlighet att komma till Aggregat utanför den ordinarie öppettiden. Vi hoppas att fler besökare ska ta del av, och hitta till, Aggregats verksamhet på sina villkor.

För mer information och för att komma till Aggregat utanför ordinarie öppettider, kontakta Oona Linke via mejl, oona.linke@sundbyberg.se.

Mer information om Aggregat hittar du här.

Dans – Streetjazz-soft

En danskurs för dig som har erfarenheter av något av följande; sömnsvårigheter, ätstörningar, stress, nedstämdhet, oro eller ångest.

Mer information om Streetjazz-soft hittar du här.

Dans – Kreativ hiphop

En danskurs som riktar sig till dig med behov av en mer anpassad kurs utifrån dina behov. Här tränar du grundsteg och lär dig coola danssekvenser utan fokus på prestation. 

Mer information om Kreativ hiphop hittar du här.

Teater

Drömmer du om att spela teater? Kontakta oss på Teaterstudion så kan vi tillsammans komma fram till hur vi kan anpassa undervisningen utifrån dina behov.
Kontaktperson: Carina Sandell 
Telefon: 08-706 84 18
Mejl: carina.sandell@sundbyberg.se

Musik

Drömmer du om att sjunga eller spela ett instrument? Kontakta oss på Musikskolan så kan vi tillsammans komma fram till hur vi kan anpassa undervisningen utifrån dina behov.
Kontaktperson: Magnus Bohman
Telefon: 08-706 68 80
Mejl: magnus.bohman@sundbyberg.se

Sommarkollo

Vi planerar att anordna ett konst-kollo till sommaren. Mer information kommer närmare sommaren.

Så här jobbar vi

Vi tycker att en meningsfull fritid är till för alla och att fler besökare berikar våra verksamheter!

Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt en central samordnare av fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer inom kultur, fritid, idrott och bibliotek. Samordnaren arbetar uppsökande och har i uppdrag att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter, stöd, anpassningar och riktade insatser för att alla unga, oavsett funktionsvariationer, ska kunna delta i stadens fritidsverksamheter.

Utöver den centrala samordnaren har även en av stadens kulturproducenter fått i uppdrag att jobba riktat samt uppsökande med denna målgrupp.

Kontakta oss gärna

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är ung med funktionsvariation, och dig som är anhörig. Vi kan berätta mer om stadens arbete för unga med funktionsvariationer. Vi tar även gärna emot tankar, idéer eller synpunkter på hur vi kan bli bättre – välkommen att kontakta fritidssamordnaren Martin Petéus.

Martin Petéus
Samordnare för fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer
08-706 80 76
martin.peteus@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 19 februari 2018