För unga med funktionsvariationer

Anpassade aktiviteter

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller just nu

Vi tycker att en meningsfull fritid är till för alla och att fler besökare berikar våra verksamheter. Därför arbetar vi med att utveckla verksamhet för alla unga oavsett funktionsvariation. 

Vi både skapar nya verksamheter samt öppnar upp och anpassar redan existerande verksamheter med syfte att göra dem mer tillgängliga. Detta kan innebära lugnare miljöer, mindre grupper och en verksamhet som anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Program med anpassade aktiviteter våren 2021

Här kan du ta del av programmet med anpassade aktiviteter under våren 2021. Pdf, 11.5 MB.

Sundbybergs kulturskola

Skapande verksamhet, konst, teater, dans och musik

Vill du dansa, spela teater sjunga eller lära dig spela ett instrument? Eller kanske skapa i Aggregats öppna ateljéer, keramikverkstad och musikstudio?

Till Sundbybergs kulturskola är alla unga välkomna! Det finns verksamhet för barn och unga mellan 2 och 25 år. Vi strävar efter att anpassa verksamheten utifrån dina förutsättningar, vad du behöver och vill göra.

Fredagsfunk

Fredagsfunk på Aggregat är en skapande verksamhet för dig mellan 13 och 25 år med en funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd i en mindre grupp. Vi provar nya saker varje gång, till exempel keramik, att tova ull, linoleumtryck, smyckedesign och skulptur.

Läs mer om Fredagsfunk.

Fritidsgårdarna

Sundbybergs tre fritidsgårdar är öppna för alla från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. Stadens fritidsgårdar är Fritiden i Hallonbergens centrum, Aktivitetshuset Hundra74an i Rissne centrum och Stationen i Ängskolan i centrala Sundbyberg.

Fritiden

Onsdagar klockan 14:00 till 17:00 är Fritiden i Hallonbergens centrum öppen särskilt för dig mellan 12 och 19 år med en funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd i en mindre grupp.

Läs mer om våra fritidsgårdar.

Så här jobbar vi

Kultur- och fritidsförvaltningen har en central samordnare av fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer inom kultur, fritid, idrott och bibliotek. Samordnaren arbetar uppsökande och har i uppdrag att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter, stöd, anpassningar och riktade insatser för att alla unga, oavsett funktionsvariationer, ska kunna delta i stadens fritidsverksamheter och föreningsliv.

Kontakta oss gärna

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är ung med någon funktionsvariation och dig som är anhörig. Vi kan berätta mer om stadens arbete för unga med funktionsvariationer. Vi guidar bland de anpassade fritidsaktiviteter som staden och föreningslivet erbjuder. Vi tar även gärna emot tankar, idéer eller synpunkter på hur vi kan bli bättre – välkommen att kontakta fritidssamordnaren Martin Petéus.

Martin Petéus
Samordnare för fritidsverksamheter för unga med funktionsvariationer
08-706 80 76
martin.peteus@sundbyberg.se

HBTQ-certifiering

Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer.

Senast uppdaterad 10 februari 2021