System för bidragsansökningar och lokalbokning

Staden har ett digitalt system för bidragsansökningar och lokalbokning. Systemet har även en koppling till stadens föreningsregister.

Vilka kan anmäla sig till systemet?

Föreningar som har rätt att söka bidrag och boka lokal till  reducerad taxa är:

 • Ideella föreningar vars verksamhet i huvudsak bedrivs i Sundbyberg och/eller kommer boende till Sundbyberg till del. Föreningen ska ha ett organisationsnummer och den ska vara öppen för alla att bli medlem i.
 • Studieförbund med verksamhet i Sundbyberg.
 • Religiösa samfund med verksamhet i Sundbyberg

Föreningar som har rätt att registrera sig i systemet men inte får söka bidrag eller boka lokal till reducerad taxa är:

 • Politiska partier
 • Riksförbund som är registrerade/har lokaler i Sundbyberg (om de har en lokal avdelning i Sundbyberg kan den dock söka bidrag). Vissa riksförbund kan dock söka bidrag av social- och arbetsmarknadsnämnden och behöver då registrera sig i systemet. Läs mer om det här.

De föreningar som inte har rätt att registrera sig är:

 • Ekonomiska föreningar
 • Stiftelser
 • Företagsföreningar

Anmäl er förening på följande sätt

 1. Ni anmäler en föreningsadministratör genom att fylla i och skicka in blankettenWord för anmälan till stöd för föreningslivet.

 2. Blanketten skickas därefter till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

 3. För att kunna logga in i systemet måste personen använda mobilt BankID. Det går inte att använda vanligt BankID. Den person ni anmäler som föreningsadministratör måste alltså ha mobilt BankID.

 4. När vi lagt till er föreningsadministratör kommer ni att få ett mejl där ni ombeds att fylla i ytterligare information om er förening i systemet. Detta gör er föreningsadministratör genom att logga in i systemet med sitt mobila BankID och fylla i ett ansökningsformulär.

 5. När vi fått in informationen kommer vi lägga in den i systemet. Det är först när vi har fått in den informationen som ni är en godkänd förening och har möjlighet att ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Det är också först då som ni blir synliga i föreningsregistret som finns på stadens hemsida.

OBS! För att kunna logga in i systemet måste personen använda mobilt BankID. Den person ni anmäler som föreningsadministratör måste alltså ha mobilt BankID.

Hantering av personuppgifter

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in personuppgifter för att kunna administrera stadens föreningsregister. Uppgifterna publiceras på stadens hemsida. De används även för att kommunicera med föreningar via telefon, sms, e-post och brev, för att informera om föreningsbidrag, nyhetsbrev, planering, oförutsedda händelser med mera. Vi sparar uppgifterna så länge föreningen finns i stadens föreningsregister.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

Manual till föreningsadministratörer

Vi har tagit fram en manual som stöd till de som ska vara föreningsadministratörer. Den förklarar lite mer i detalj om hur man hanterar systemet, ex. hur man lägger till kontaktpersoner och uppdaterar föreningsuppgifter.

Manual för föreningsadministratörerlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 7 oktober 2020