Föreningar i Sundbyberg

I Sundbyberg finns det något för alla som vill engagera sig eller delta i en föreningsaktivitet. Vi har idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar, pensionärsföreningar och mycket mer. I vårt föreningsregister kan du leta efter föreningar som du är intresserad av.

Föreningregistret

I stadens föreningsregister kan du se vilka föreningar som är aktiva i Sundbyberg.  Du kan söka på föreningens namn, verksamhet, eller föreningstyp för att begränsa sökträffarna.

Vi arbetar med att föra över information från vårt gamla föreningsregister till ett nytt system. Det kan därför vara så att alla föreningar ännu inte finns inlagda i det nya systemet.

Sundbybergs stads föreningsregisterlänk till annan webbplats

Anmäl och uppdatera föreningsuppgifter

Alla föreningar som är verksamma i Sundbyberg kan registrera sig i vårt föreningsregister. Är du föreningsansvarig och upptäcker att era föreningsuppgifter är gamla eller är ni en nystartad förening som vill registrera era uppgifter i registret?

Registrera eller uppdatera era föreningsuppgifter här.

Föreningsbrev

Vi har skapat ett nyhetsbrev till alla föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut till alla föreningar som är registrerade i föreningsregistret och kommer ut cirka 2–4 gånger om året.