Anmäl er till Sundbybergs föreningsregister

Arbetet med uppbyggnaden av det nya föreningsregistret pågår och det finns en länk till det här på sidan. Gå gärna in och titta men det finns fortfarande många bitar som inte riktigt fallit på plats.

Anmäl er förening på följande sätt

Ni anmäler en föreningsadministratör genom att fylla i och skicka in blanketten för anmälan tills stöd för föreningslivet.

OBS! För att kunna logga in i systemet måste personen använda mobilt BankID. Den person ni anmäler som föreningsadministratör måste alltså ha mobilt BankID.

Blankett för anmälan tills stöd för föreningslivet - Actor.länk till annan webbplats

Blanketten skickas därefter till
kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

OBS! För att kunna logga in i systemet måste personen använda mobilt BankID. Den person ni anmäler som föreningsadministratör måste alltså ha mobilt BankID.

Hantering av personuppgifter

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in personuppgifter för att kunna administrera stadens föreningsregister. Uppgifterna publiceras på stadens hemsida. De används även för att kommunicera med föreningar via telefon, sms, e-post och brev, för att informera om föreningsbidrag, nyhetsbrev, planering, oförutsedda händelser med mera. Vi sparar uppgifterna så länge föreningen finns i stadens föreningsregister.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

Vilka föreningar kan anmäla sig i föreningensregistret?

De föreningar som har rätt att registrera sig i föreningsregistret och därmed ha rätt att ansöka om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden och få hyra lokaler till en subventionerad taxa är:

  • Ideella föreningar vars verksamhet i huvudsak bedrivs i Sundbyberg och/eller kommer boende till Sundbyberg till del. Föreningen ska ha ett organisationsnummer och den ska vara öppen för alla att bli medlem i.
  • Studieförbund med verksamhet i Sundbyberg.
  • Religiösa samfund med verksamhet i Sundbyberg,
  • Politiska partier har rätt att registrera sig i föreningsregistret, men har inte rätt att ansöka om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden eller rätt att hyra lokaler till en subventionerad avgift.

De föreningar som inte har rätt att registrera sig i föreningsregistret är:

  • Ekonomiska föreningar
  • Stiftelser
  • Företagsföreningar
  • Riksförbund som är registrerade/har lokaler i Sundbyberg (om de har en lokal avdelning i Sundbyberg kan den dock söka bidrag).
Senast uppdaterad 14 augusti 2019