Anmäl eller uppdatera era uppgifter till föreningsregistret

Här kan ni anmäla eller uppdatera era kontaktuppgifter i föreningsregistret.

Uppgifterna som ni lämnar när ni anmäler er kommer att ingå i Sundbyberg stads föreningsregister. Uppgifterna kan komma att publiceras på kommunens hemsida som information till medborgarna.

* = obligatoriska uppgifter

Vi medger att eventuella personuppgifter får publiceras på internet *


Om personuppgiftslagen

För Sundbybergs kommun gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Därför bör du veta hur vi på kultur -och fritidsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlar kultur -och fritidsnämnden i syfte att registrera och administrera din ansökan. Genom att lämna in din ansökan medger du också att informationen tills vidare lagras, sparas och bearbetas i register av på kultur- och fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används också för intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Uppgifterna kan enligt de förutsättningar som ges i lag också komma att användas för forskningsändamål och utlämnas till annan myndighet för statistik.

Senast uppdaterad 3 oktober 2017