Boka och hyr lokaler

I Sundbybergs stad finns ett brett utbud av lokaler som föreningar, företag och du som bor i Sundbyberg kan hyra för olika arrangemang, möten och aktiviteter.

Lokaler


Lokal för arrangemang, konsert eller möte

​Sundbybergs stad har flera platser där det går att hyra lokaler för arrangemang som konserter eller kulturaktiviteter.

Boka lokal i Allaktivitetshuset.

Boka lokal på Kulturcentrum.

Boka lokal på biblioteken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka Toppstugan.länk till annan webbplats

Boka lokal på Träffpunkten (Allén och Hallonbergen)

Idrottslokaler

Sundbyberg har ett stort utbud av idrottsanläggningar med bland annat fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, sporthallar, ishall samt curlinghall.

Boka idrottsanläggning.

Gräddö kollogård

Gräddö kollogård ligger i Norrtälje skärgård. Under sommaren är det barnkollo på gården, men under våren och hösten kan föreningar och skolor hyra delar av kollogården under veckor och helger.

Boka Gräddö kollogård

Regler och avgifter för uthyrning

Kostnaden för att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler varierar beroende på vem det är som hyr och vilken verksamhet som man hyr för. 

Regler och avgifter för uthyrning av Kultur- och fritidsnämndens lokaler.PDF

Vid uthyrning kan det tillkomma extra avgifter utöver de kostnader som
anges för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler. Det kan bland annat handla om avgift för teknisk utrustning eller extra personal. Dessa avgifter ingår inte i dokument som nämnden beslutat om utan extra avgifter för respektive lokal fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kontakta ansvarig för den lokal som du önskar hyra för information om vilka extra avgifter som finns för den aktuella lokalen.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar sedan den 25 maj 2018 de flesta hanteringar av personuppgifter.

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in personuppgifter bl.a. via blanketter för att kunna behandla ansökningar om lokalbokning. Personuppgifterna används för att kunna administrera lokalbokningen, exempelvis för debitering av lokalen eller planering inför bokningstillfället. Uppgifterna sparas enligt kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 18 december 2019