Boka och hyr lokaler

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller
från den 20 december
.

I Sundbybergs stad finns ett brett utbud av lokaler som föreningar, företag och du som bor i Sundbyberg kan hyra för olika arrangemang, möten och aktiviteter.

Information med anledning av coronaviruset

Sundbybergs stad fortsätter att följa händelseutvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gällande förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gör att vi inte tar emot bokningar för arrangemang med fler än 50 personer. Maxantal som får vistas i samma lokal begränsas utifrån lokalens storlek.

Läs mer vad som gäller för respektive lokal via länkarna nedan.

Detta gäller i dagsläget till och med december 2020 men händelseutvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan förändras med kort varsel och det kan i sin tur påverka redan inbokade och/eller planerade aktiviteter samt önskemål om lokal. Om situationen skulle förändras kommer ansvarig verksamhet för lokalen att göra sitt bästa för att möta upp behov och föra nära dialog i varje enskild bokning med bokningens kontaktperson.

Du som arrangör har ansvar för att genomföra din aktivitet på ett säkert sätt och uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samla därför inte fler än 50 personer i samma arrangemang. Till din hjälp kan du använda deras mall för riskbedömning: Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyglänk till annan webbplats

Lokaler

Lokal för arrangemang, konsert eller möte

​Sundbybergs stad har flera platser där det går att hyra lokaler för arrangemang som konserter eller kulturaktiviteter.

Boka lokal i Allaktivitetshuset.

Boka lokal på Kulturcentrum.

Boka lokal på biblioteken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka Toppstugan.länk till annan webbplats

Boka lokal på Träffpunkten (Allén och Hallonbergen)

Idrottslokaler

Sundbyberg har ett stort utbud av idrottsanläggningar med bland annat fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, sporthallar, ishall samt curlinghall.

Boka idrottsanläggning.

Gräddö kollogård

Med anledning av coronaviruset är Gräddö kollogård stängd för uthyrning under 2020.

Gräddö kollogård ligger i Norrtälje skärgård. Under sommaren är det barnkollo på gården, men under våren och hösten kan föreningar och skolor hyra delar av kollogården under veckor och helger.

Boka Gräddö kollogård

Regler och avgifter för uthyrning

Kostnaden för att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler varierar beroende på vem det är som hyr och vilken verksamhet som man hyr för. 

Regler och avgifter för uthyrning av Kultur- och fritidsnämndens lokaler.PDF

Vid uthyrning kan det tillkomma extra avgifter utöver de kostnader som
anges för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler. Det kan bland annat handla om avgift för teknisk utrustning eller extra personal. Dessa avgifter ingår inte i dokument som nämnden beslutat om utan extra avgifter för respektive lokal fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kontakta ansvarig för den lokal som du önskar hyra för information om vilka extra avgifter som finns för den aktuella lokalen.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar sedan den 25 maj 2018 de flesta hanteringar av personuppgifter.

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in personuppgifter bl.a. via blanketter för att kunna behandla ansökningar om lokalbokning. Personuppgifterna används för att kunna administrera lokalbokningen, exempelvis för debitering av lokalen eller planering inför bokningstillfället. Uppgifterna sparas enligt kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 21 december 2020