Projektbidrag

Föreningar kan ansöka om projektbidrag för särskilda satsningar, projekt eller arrangemang som inte ingår i den löpande verksamhet.

Vad kan man ansöka projektbidrag för?

Ni kan ansöka om projektbidrag för :

  • Särskilda satsningar, projekt och arrangemang inom er verksamhet.
  • Delfinansiering i projekt som ni genomför med andra parter.

I projekt där det finns ett behov av långsiktig planering kan ni söka om projektbidrag för upp till tre år. I dessa fall beviljas projektbidrag
för ett år med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Hur och när ansöker vi?

Ni ansöker genom att fylla i blanketten för ansökan och skicka den med e-post till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

Blankett för ansökan om projektbidrag.Word

Projektbidrag kan sökas löpande under året, men ansökan ska skickas in före projektets eller arrangemangets genomförande.

För att kunna söka bidrag måste er förening även vara registrerad i stadens föreningsregister.

Registrera er i föreningsregistret.öppnas i nytt fönster

Hur går bedömningen av ansökan till?

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7-20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Läs mer om vilken typ av verksamhet som nämnden prioriterar i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.PDF

Hur redovisar vi bidraget?

Bidraget ska redovisas efter att aktiviteten/projektet har genomförts. Redovisningen ska skickas in inom tre månader efter att projektet avslutats. Ni kan välja att skicka in en egen redovisning eller använda vår blankett för redovisning.

Blankett för redovisning av föreningsbidragWord

Om ni väljer att skicka in en egen redovisning ska den innehålla:

  • En beskrivning av den verksamhet som föreningen har bedrivit (innehåll, omfattning, antal deltagare, fördelning tjejer/kvinnor och killar/män osv.)
  • Ekonomisk redovisning som visar samtliga intäkter och kostnader för
    verksamheten/projektet. Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i den budget som låg till grund för beslutet om bidrag.

Redovisning av tidigare bidrag krävs för att nämnden eller förvaltningen ska kunna fatta beslut om nya bidrag till föreningen.

Har ni några frågor?

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan kan ni höra av er till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 8 oktober 2018