Projektbidrag

Föreningar kan ansöka om projektbidrag för särskilda satsningar, projekt eller arrangemang som inte ingår i den löpande verksamhet.

Ni kan ansöka om projektbidrag för :

  • Särskilda satsningar, projekt och arrangemang inom er verksamhet.
  • Delfinansiering i projekt som ni genomför med andra parter.

I projekt där det finns ett behov av långsiktig planering kan ni söka om projektbidrag för upp till tre år. I dessa fall beviljas projektbidrag
för ett år med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Ansökan

Ansökningar om projektbidrag görs digitalt. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i systemet Actor. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson i systemet.

Information om system för hantering av bidrag

Ansökningsdatum

Projektbidrag under 30 000 kronor kan sökas löpande under året, men ansökan ska skickas in senast sex veckor före projektets eller arrangemangets genomförande.

Projektbidrag över 30 000 kronor måste sökas senast 1 oktober. Beslut om projektbidrag över 30 000 fattas av kultur- och fritidsnämnden på nämndsmötet i december. Projektets eller arrangemangets genomförande kan först ske efter att beslut fattats i nämnden

Bedömning av ansökan

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7-20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Läs mer om vilken typ av verksamhet som nämnden prioriterar i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet. Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av bidraget

Bidraget ska redovisas efter att aktiviteten/projektet har genomförts. Redovisningen ska skickas in inom tre månader efter att projektet avslutats. Även redovisning av tidigare bidrag sker via din förenings sidor i Actor.

Redovisa tidigare bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan kan ni höra av er till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 15 juni 2021