Projektbidrag

Föreningar kan ansöka om projektbidrag för särskilda satsningar, projekt eller arrangemang som inte ingår i den löpande verksamhet.

Ni kan ansöka om projektbidrag för :

  • Särskilda satsningar, projekt och arrangemang inom er verksamhet.
  • Delfinansiering i projekt som ni genomför med andra parter.

I projekt där det finns ett behov av långsiktig planering kan ni söka om projektbidrag för upp till tre år. I dessa fall beviljas projektbidrag
för ett år med möjlighet till förlängning efter uppföljning av första och andra verksamhetsåret.

Ansökan

Ni ansöker genom att fylla i blanketten för ansökan och skicka den med e-post till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

Blankett för ansökan om projektbidrag.Word

Om det är en helt ny förening måste du även registrera föreningen i vårt föreningsregister.

Registrera din förening i föreningsregistret.öppnas i nytt fönster

Nytt system för ansökan

Från och med den 1 februari kommer ansökningar om projektbidrag att ske digitalt genom ett nytt system för bidrag och föreningsregister, som kallas Actor.

För att använda Actor måste alla föreningar anmäla en föreningsadministratör som ska ansvara för systemet i deras förening. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten för anmälan tills stöd för föreningslivet - Actor.

Blankett för anmälan tills stöd för föreningslivet - Actor.

Om det är en helt ny förening måste du även registrera föreningen i vårt föreningsregister.

Registrera din förening i föreningsregistret.öppnas i nytt fönster

Ansökningsdatum

Projektbidrag kan sökas löpande under året, men ansökan ska skickas in före projektets eller arrangemangets genomförande.

Bedömning av ansökan

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till någon av de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7-20 år, personer med pension och personer med funktionsnedsättning).

Läs mer om vilken typ av verksamhet som nämnden prioriterar i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.PDF

Redovisning av bidraget

Bidraget ska redovisas efter att aktiviteten/projektet har genomförts. Redovisningen ska skickas in inom tre månader efter att projektet avslutats. Ni kan välja att skicka in en egen redovisning eller använda vår blankett för redovisning.

Blankett för redovisning av föreningsbidragWord

Om ni väljer att skicka in en egen redovisning ska den innehålla:

  • En beskrivning av den verksamhet som föreningen har bedrivit (innehåll, omfattning, antal deltagare, fördelning tjejer/kvinnor och killar/män osv.)
  • Ekonomisk redovisning som visar samtliga intäkter och kostnader för
    verksamheten/projektet. Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i den budget som låg till grund för beslutet om bidrag.

Redovisning av tidigare bidrag krävs för att nämnden eller förvaltningen ska kunna fatta beslut om nya bidrag till föreningen.

Frågor

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan kan ni höra av er till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 18 januari 2019