Lovbidrag

Lovbidrag kan sökas av föreningar som vill arrangera verksamhet under skolloven. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 6-20 år.

Lovbidrag beviljas för bidrag till verksamhet under loven. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 6-20 år. Föreningar kan ansöka om max 30 000 kronor för alla lov förutom sommarlovet. För att beviljas lovbidrag ska den planerade aktiviteten i första hand:

 • Vara öppen utan krav på föranmälan. Föreningen kan dock ta upp intresseanmälningar för att kunna planera antalet ledare eller liknande. 
 • Ha ett program för den verksamhet som erbjuds och att det sprids till barn och unga i Sundbyberg. Information om aktiviteten ska även finnas på stadens hemsida. Föreningen ska efter beslut om bidra skicka in information om aktiviteten enligt förvaltningens mall. 
 • Vara gratis. Det finns dock möjlighet för föreningarna att sälja enklare förtäring under aktiviteterna samt att ta upp en lägre summa i administrationsavgift. 
 • Ge lika möjligheter för alla, oavsett kön, att delta. Detta kräver att flickors och pojkars deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

Ansökan

Ansökningar om bidrag görs digitalt. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i systemet Actor. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson i systemet.

Information om system för hantering av bidrag

Följande datum gäller för ansökan om lovbidrag under 2021:

 • Sportlov: Ansökan senast 10 januari
 • Påsklov: Ansökan senast 21 februari
 • Sommarlov: Ansökan senast 30 april
 • Höstlov: Ansökan senast 12 september
 • Jullov: Ansökan senast 14 november

Bedömning av ansökan

Nämnden gör alltid en helhetsbedömning av varje ansökan som inkommer. Om eller vad en förening beviljas i bidrag beror på flera olika faktorer. I regel söks det dock mer i bidrag än vad som finns att fördela och nämnden behöver ofta prioritera mellan olika ansökningar.

Vi prioriterar verksamhet :

 • Där unga leder unga.
 • Där målgruppen själv är med i utformningen av aktiviteterna där det är möjligt.
 • Som når målgrupper som idag är underrepresenterade i föreningen.
 • Som sker i samarbete med andra föreningar, andra aktörer eller med staden.
 • Som är inkluderande barn och unga med funktionsnedsättning.
 • Som främjar integration och arbetar för att alla oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund ska kunna mötas på lika villkor

Redovisning av bidraget

Bidraget ska redovisas efter att aktiviteten/projektet har genomförts. Redovisningen ska skickas in inom tre månader efter att projektet avslutats. Även redovisning av tidigare bidrag sker via din förenings sidor i Actor.

Redovisa tidigare bidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Om ni har några frågor om ansökan, eller om er förening vill ha hjälp och stöd med ansökan kan ni höra av er till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 8 september 2021