Bidrag till studieförbund

Bidrag till studieförbund är till för att stödja studieförbundens löpande verksamhet.

Bidraget utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via folkbildningsrådet samt har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag beviljas till studieförbund som har haft verksamhet i kommunen under föregående år. Beräkningsgrund för bidraget är antalet bidragsberättigade studietimmar som varje studieförbund redovisat som SCB sammanställer. Bidraget beräknas per kalenderår.

Ansökan

Ansökningar om bidrag görs digitalt. För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i systemet Actor. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson i systemet.

Ansökningsdatum

Sista datum för ansökan är den 31 mars.

Bedömning av ansökan

Bidraget fördelas utifrån andel studietimmar genomförda i Sundbyberg som respektive studieförbund har redovisat för föregående år.

Frågor

Om du har några frågor om ansökan, eller om föreningen vill ha hjälp och stöd med ansökan kan du höra av dig till oss.

E-post: kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

Senast uppdaterad 15 juni 2021