Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag är den huvudsakliga formen för ekonomiskt stöd till föreningar och syftar till att stödja den löpande verksamheten, till exempel regelbundna träningar och repetitioner.

Vad är aktivitetsbidrag?

Aktivitetsbidrag är den huvudsakliga formen för ekonomiskt stöd till föreningar. Bidraget kan sökas av föreningar som har verksamhet för de prioriterade grupperna (barn och unga mellan 7–20 år, personer med funktionsnedsättning och personer med pension). Bidraget är till för att stödja den löpande verksamheten, till exempel regelbundna träningar och repetitioner.

Hur och när ansöker man om aktivitetsbidrag?

De föreningar som söker aktivitetsbidrag måste först skicka in information om sina grunduppgifter.

Anmälan om grunduppgifter för aktivitetsbidrag. Word, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Själva ansökan om aktivitetsbidrag redovisas sedan genom tjänsten
Aktivitetskort På Nätet (APN).

Läs mer om APN och om hur du får inloggningsuppgifter till APN.

Aktivitetsbidrag söks vid två olika tillfällen:

  • Ansökan för aktiviteter under perioden 1 januari–30 juni lämnas in senast 25 augusti samma år.
  • Ansökan för aktiviteter under perioden 1 juli–31 december lämnas in senast 25 februari efterföljande år.

Vad gäller vid bedömningen av aktivitetsbidrag?

Föreningen får bidrag för de lärarledda aktiviteter som uppfyller kriterierna som finns för aktivitetsbidrag. Vilka kriterier som gäller anges i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet. Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du några frågor?

För mer information om att ansöka om aktivitetsbidrag, kontakta stadens fritidskonsulent via e-post.

Senast uppdaterad 3 juni 2019