Föreningsbidrag

Här hittar du information om vilka bidrag föreningar kan söka.

Bidrag

Föreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd från staden genom föreningsbidrag. De olika bidragsformer som kultur- och fritidsförvaltningen hanterar är:

Vilka regler gäller för ansökan?

Hösten 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya bidragsregler. Detta innebar bland annat att bidragsformerna uppdragsstöd och lokalkostnadsbidrag togs bort. Möjligheten att söka stöd för lokalkostnad finns dock kvar, men nu ska det sökas inom verksamhetsbidraget.

I stadens regler för stöd till föreningslivet finns information om vilka krav som föreningen måste uppfylla för att kunna ansöka om bidrag.

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet.PDF

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för de bidragsformer som nämnden hanterar. Riktlinjerna innehåller mer detaljerad information om hur man ska ansöka, ansökningsdatum, hur nämnden bedömer ansökningarna, och så vidare.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivetPDF.

Stöd till kultur- och språkaktiviteter

Föreningar kan även söka bidrag till stöd för för aktiviteter och verksamheter som främjar det finska språket, tvåspråkighet eller (svensk-) finsk kultur i Sundbyberg.

Läs mer om bidrag för kultur- och språkaktiviteter.

Tips på andra bidrag

Förutom de bidrag som du kan söka från Sundbybergs stad finns det andra bidrag eller fonder som föreningar kan söka bidrag från.

Läs mer om andra bidrag eller fonder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 8 oktober 2018