Bidrag och stipendier

Vi ger stöd och bidrag till flera olika kultur- och fritidsaktiviteter inom staden. Dessutom finns även Drömpengen för dig mellan 13–25 år samt stadens stipendier.

Föreningsbidrag

Föreningar kan ansöka om föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer om föreningsbidrag.

Drömpengen – för dig mellan 13–25 år

Skulle du vilja anordna en konsert, en fotbollsturnering eller ett läger? Drömpengen finns för att unga mellan 13–25 år ska kunna förverkliga sina idéer. Du kan ansöka om max 10 000 kr.

Läs mer om Drömpengen här.

Stipendier

I staden finns det flera olika stipendier och fonder som föreningar eller privatpersoner kan söka. Bland annat finns Sundbybergs stads fyra stipendier: jämlikhetsstipendium, stipendium för ungdomsledare och idrottsledare, miljöstipendium och kulturstipendium.

Läs mer om stipendier och fonder.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar sedan den 25 maj 2018 de flesta hanteringar av personuppgifter.

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in personuppgifter via blanketter för att kunna behandla ansökan om bidrag/stipendium/stöd till föreningslivet. Personuppgifterna används för att kunna kommunicera med föreningar. Uppgifterna sparas enligt kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

 

Senast uppdaterad 28 september 2018