Corona/covid-19
Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller
30 oktober– 13 december
.

Aktivitetshus i Milot i Ursvik

Den gamla militäranläggningen i Ursvik är omgjord till ett aktivitetshus. Här finns en mindre sporthall för skolor och föreningar. Övriga ytor ska fyllas med olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Tanken är att skapa ett levande, jämställt och jämlikt aktivitetshus där alla arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Staden utvecklar huset tillsammans med medborgarna och de föreningar som är verksamma där. Utvecklingen av huset pågår löpande.

Cirkus till Milot!

Kulturskolans kurser i cirkus flyttar in till Milot från hösten 2020.
Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Bokning

Staden räknar med att två nya aktivitetsytor (Mjuka rummet och Motorik- och rörelserummet) snart kommer finnas tillgängliga för bokning via stadens bokningssystem. För bokningsförfrågningar kontakta boka.fri@sundbyberg.se

Aktivitetsyta vid huset

Framför huset finns en aktivitetsyta med olika aktiviteter. Under vintern finns där en isbana för skridskoåkning.

HBTQ-certifiering

Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer.

Önskemål och förslag

Har du tips, önskemål eller förslag på aktiviteter eller verksamheter du skulle vilja se i Milot? Skriv till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 22 november 2020