Bild på Ahlby Säteri.

Ahlby Säteri.

Ahlby Säteri

I Lilla Alby ligger Ahlby Säteri, stadens äldsta byggnad från 1624.

Fakta om Ahlby Säteri

Säteriet byggdes på 1620-talet och den första ägaren, kammarrådet Erik Jörensson Tegel, flyttade in 1626. Han tilldelades marken av Gustaf II Adolf.

Ett säteri är en större herrgård. Det har under hundratals år tjänat som bostad åt bland annat adelsmän, grevar och landshövdingar.

Det ljusgula stenhuset har idag två våningar med källare och inredd vind. Det är mycket ovanligt att samtida säterier av den här storleken är byggda i sten, något som gör byggnaden unik.

Den senaste tillbyggnaden gjordes 1833 av den dåvarande ägaren Johan Wibom, som tog bort taket och byggde till en övervåning med större fönster i empirestil.

Familjen Humble är de som levt i huset under längst tid, i 73 år. Humblegatan i Lilla Alby är uppkallad efter familjen.

Den senaste ägaren av säteriet, Lennart Ehrenlood, har forskat på gårdens historia och ägare och sammanfattat dem i boken "Historien om en gammal gård och dess ägare" (2002).

Ehrenlood sålde huset till Sundbybergs stad år 2017.

Adress

Albygatan 124, där en gångväg leder fram till grinden och entrén.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana, pendeltåg, tvärbana: Sundbybergs centrum
Tunnelbana alternativ: Solna strand

Senast uppdaterad 1 februari 2022