Filosofikafé

Dagens tema:

Gemenskap

Hur viktig är gemenskap med andra? Är vår uppskattning av frihet och oberoende ett hot mot gemenskap och beroende? Eller finns det ingen motsättning mellan dem? Kan gemenskap på sociala medier ersätta möten ”In Real Life”? Välkommen att filosofera om detta tillsammans.

Du behöver inga förkunskaper - bara ett öppet sinne!

Samtalsledare: Unn Lundvik, lärare i filosofi.

Fotografi på färgglada fiaspelspjäser

Tid: 16/3, kl. 17:30

Plats: Signalfabrikens bibliotek

Senast uppdaterad 19 december 2019