Fyrverkerier

Du som avfyrar eller säljer fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är ansvarig för att du har de tillstånd som du behöver. Pyrotekniska varor är ett samlingsnamn som innefattar alla typer av raketer, smällare och andra fyrverkeriartiklar.

För dig som vill sälja fyrverkerier

Om du vill sälja fyrverkerier i samband med nyårsfirande eller liknande behöver du ansöka om tillstånd för detta hos Storstockholms brandförsvar.

Söka tillstånd för explosiva varor, Storstockholms brandförsvar. Länk till annan webbplats.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år.

Läs även om säkert användande:

Information och råd kring fyrverkerier Länk till annan webbplats..

För dig som avfyrar fyrverkerier

Om du planerar att använda fyrverkerier behöver själv försäkra dig om att användandet inte står i strid med ordningslagen. Du behöver söka tillstånd hos polisen om du planerar att avfyra fyrverkerier på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta anges i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617).

Tillstånd och regler för pyrotekniska varor, Polisen. Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier skadar omkring 100 personer varje år. De flesta av dessa olyckor sker i samband med nyårsfirandet. Det du framför allt ska tänka på är att inte hantera fyrverkerier när du är onykter eftersom detta ökar skaderisken. Förbered gärna en avfyrningsramp innan mörkret faller. Se till att ha släckutrustning nära till hands om olyckan trots allt skulle vara framme.

Vid eventuell olycka – ring alltid 112!

Det krävs tillstånd och utbildning för att få avfyra raketer med styrpinne

För att få avfyra raketer med styrpinne krävs:

  • tillstånd från Stockholms brandförsvar för användning av explosiv vara
  • utbildning i användning av explosiva varor hos en utbildningsanordnare godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regler för hantering av vissa typer av fyrverkerier, Storstockholms brandförsvar. Länk till annan webbplats.

Godkända utbildningsanordnare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länk till annan webbplats.

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns inga undantag i de lokala ordningsföreskrifterna för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Sundbyberg.

Lokala ordningsföreskrifter för Sundbyberg stad. Pdf, 258.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svävande lyktor

Det behövs normalt inget tillstånd för att släppa upp svävande lyktor (Khom Loy, rislyktor) men undantag finns runt flygplatser och när det gäller antal eller hur stora lyktor du ska släppa upp.

Ska du släppa upp fler än 50 lyktor på en gång eller om lyktan är högre än 100 cm ska du söka tillstånd för svävande lyktor hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Meddela närmaste flygplats

Bor du inom 10 km fågelvägen från en flygplats ska du kontakta flygplatsen i god tid innan du planerar att släppa upp lyktorna, oavsett hur många det handlar om. Tänk på att avståndet räknas från närmaste banände. I Sundbyberg gäller det till exempel att beakta närheten till Bromma flygplats eller helikopterlandningsplatsen vid Karolinska sjukhuset.

Så källsorterar du fyrverkerier

Rester av fyrverkerier, tårtor med mera, som smällt av slänger du i brännbart restavfall.

Odetonerade fyrverkerier, till exempel blindgångare, ska du alltid lämna tillbaka till återförsäljaren. De får du inte slänga i soporna!

Läs mer här:

SÖRAB - sorteringsguiden, explosiva varor Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 29 december 2023