Tillfällig stängning av fritidsgården i Rissne

Sektorn för kultur- och fritid i Sundbybergs stad fattade den 6 april beslut om att tillfälligt stänga fritidsgården Hundra74:an i Rissne. Det har framkommit larm om en otrygg och stökig miljö där staden även fått kännedom om att det på gården vistas unga vuxna som inte tillhör målgruppen samt att det förekommit bruk av narkotika. Staden gör därför bedömningen att verksamheten i nuläget inte kan bedrivas vidare med hänsyn till arbetsmiljön och med omtanke om de unga.

Sundbybergs stads politiska styre tar nu krafttag för att se till att barn och unga känner sig trygga i de verksamheter som är skapade för att främja deras personliga och sociala utveckling.

Vi kommer att genomföra en genomlysning och se över en hållbar lösning för fritidsverksamheten där vi kan säkerställa en trygg tillvaro och värdefulla aktiviteter. Under tiden hänvisar vi stadens ungdomar till Fritiden i Hallonbergen och utomhusaktiviteterna i Rissne som startar i maj.

- Det absolut viktigaste är att kunna säkerställa våra barn och ungas trivsel och trygghet i stadens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden kommer nu tillsammans med förvaltningen att undersöka vilken typ av verksamhet vi ska erbjuda i framtiden för ungdomarna i Rissne, säger Stefan Bergström (C) kultur- och fritidskommunalråd.

Det kommer skyndsamt att placeras medarbetare som fokuserar på de sociala aspekterna för att på ett effektivt sätt fånga upp de barn och unga som riskerar att råka illa ut. Det kan handla om såväl samtalsstöd som föräldrakontakt.

Vidare kommer Sundbybergsmajoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet) att stärka arbetsmarknadsinsatserna i staden under den kommande mandatperioden. Detta för att se till att bland annat unga vuxna tar sig in på arbetsmarknaden.

- Vi jobbar både kortsiktigt och långsiktigt. Så fort vi fick kännedom om att miljön på Hundra74:an inte var bra såg vi till att sätta i gång arbetet. Det är viktigt att vi arbetar proaktivt och handlingskraftigt. Unga män ska inte hänga på fritidsgårdar, de ska in på arbetsmarknaden, säger Patrik Tengberg (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Kontaktuppgifter:

Stefan Bergström (C), kultur- och fritidskommunalråd, 0700-87 55 55

Patrik Tengberg (S), ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden, 08-706 87 79

Cecilia Nilsson (C), politisk sekreterare, 08-706 65 32

Elfva Barrio (S), politisk sekreterare, 08-706 68 98

Senast uppdaterad 18 april 2023