Sundbybergs stad tar fram en digital tvilling

Sundbybergs stad satsar på en digital tvilling och 3D-modeller för att kliva in i framtidens sätt att arbeta med stadsutveckling och medborgardialog.

Den digitala tvillingen av Sundbyberg kan användas för att testa olika bebyggelsescenarier genom att visualisera planerad bebyggelse i 3D, där också VR-glasögon kan användas för att ge en känsla av att befinna sig inne i den digitala modellen. För sundbybergarna ger den digitala tvillingen en inblick om hur det skulle kunna se ut i framtiden för att lättare kunna påverka bebyggelseförslag i tidigt skede. En digital tvilling kommer också hjälpa tjänstepersoner att planera ny bebyggelse utifrån bland annat volym, skuggbildning, siktlinjer och bäst placering av mötesplatser och grönska.

- Vi vill leva upp till stadens vision “Sundbyberg växer med dig!” genom att skapa nya verktyg för att ge sundbybergarna större möjligheter att påverka hur vår stad ska växa. Med en digital tvilling ligger vi i Sundbyberg nu i framkant för att arbeta med en inkluderande stadsutveckling, säger Stefan Bergström (C), stadsutvecklingskommunalråd.

Också för att både kunna fatta välgrundade beslut, visualisera och analysera bebyggelseutvecklingen i staden och möta kommande nationella krav ser staden ett behov av att utveckla ett strukturerat arbete kring geografiska data och byggnader i 3D-modeller. 3D-modellen ger oss en möjlighet till gemensam kommunikation med alla som är inne i den komplicerade byggprocessen - arkitekter, konsulter, entreprenörer som alla har möjlighet att se byggprojektet i full skala. Om något i projektet är fel kan vi enkelt ändra i exempelvis en byggnad eller närmiljön eftersom vi i det läget inte ens har påbörjat arbetet på plats.

- För stadens medarbetare är en digital tvilling ett verktyg för att visualisera detaljplaner i ett tidigt skede och samtidigt arbeta förebyggande genom att lättare hitta bra lösningar från början. En digital tvilling är också ett nyttigt verktyg för att möjliggöra bästa möjliga politiska beslut om hur framtidens Sundbyberg ska se ut, säger Stefan Bergström (C) stadsutvecklingskommunalråd.

Den 14 februari kl. 16.00-19.00 hålls ett samrådsmöte i Rissne där du kan ta del av förslaget fysiskt och digitalt, testa VR-glasögon samt ställa frågor. Samrådsmötet hålls i Rissnekyrkan på Kasernvägen 7 i Rissne.

För mer information kontakta: Stefan Bergström (C) stadsutvecklingskommunalråd tel: 08-706 65 33 alt mejl stefan.bergstrom@sundbyberg.se eller Elina Yli-Torvi, pressansvarig tel: 08-706 88 77 alt mejl press@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 13 februari 2023