Medborgarundersökningen för 2022: Fortsatt fokus på trygghetsskapande åtgärder i Sundbyberg

Den årliga medborgarundersökningen som genomförs av SCB visar att sundbybergare i regel nöjda med att bo och leva i Sundbyberg men upplever en otrygghet på kvällstid.

- Sundbybergs stad arbetar sedan flera år tillbaka i nära samverkan tillsammans polisen och andra aktörer med trygghetsskapande åtgärder - för oss är trygghetsfrågorna i fokus och prioriterade i alla delar av stadens verksamheter. För oss är det viktigt att fortsätta arbeta aktivt och förebyggande för att Sundbybergs ska vara en trygg stad att bo och leva i, säger Peter Schilling (S) Kommunstyrelsens ordförande.

Sundbybergs stad har bland annat arbetat med fokus på aktiviteter för ungdomar i form av öppna fridsgårdar, kvällsfotboll, trygghetsvandringar och satsningar för att motverka våld i nära relationer.

Förutom den upplevda tryggheten på kvällstid får Sundbyberg högt betyg. Och medborgarna är särskilt nöjda med:

  • Bra utbud av caféer och restauranger i kommunen, 93.2 procent (89.5%)
  • Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, 93.5 procent (88.4%)
  • Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, 42.5procent (36.0%)
  • Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, 74.1 procent (67.6%)
  • Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, 86.2 procent (81.4%)

* Förra årets siffror inom parentes.

Om undersökningen:

Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning skickades under hösten ut till 1200 stycken slumpvis utvalda kommuninvånare. 411 stycken av dem svarade och betygssatte staden på 14 områden. Läs mer här: SCB:s medborgarundersökning - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta: Peter Schilling (S) Kommunstyrelsens ordförande tel: 08-706 80 70 alt peter.schilling@sundbyberg.se eller pressansvarig Elina Yli-Torvi, tel 08-706 88 77 alt press@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 8 februari 2023