konceptbild för nya stadskärnan med sexvåningshus, träd och vatten

Arbetet med Sundbybergs nya stadskärna går in i nästa fas

Den 25 juni börjar ytterligare en period för allmänhet och närmast berörda att tycka till om de nya detaljplanerna för Sundbybergs nya stadskärna. När staden sammanlänkas planeras en framtidssäkrad stadskärna med mer plats för grönska, liv och rörelse - och ännu fler sundbybergare.

Arbetet med Sundbybergs nya stadskärna fortsätter. Den 20 juni antogs den nya detaljplanen av stadskärnans västra delar samt den utvecklade detaljplanen för Järnvägsområdet av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott.

- Det känns spännande att vi nu tar ytterligare ett steg mot att den nya stadskärnan blir verklighet. Den kommer framtidssäkra vår stad för både gamla och nya Sundbybergare, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

När järnvägen läggs under mark förenas staden för första gången sedan 1876. I detaljplanerna planeras då en ny stadskärna – sammanlänkad av en urban, grön promenad – med mer plats för liv och rörelse. Detaljplanen för den västra delen möjliggör nya bostadskvarter och lokaler i gatunära lägen. Dessutom inkluderar den allmän plats med utökad gatustruktur och en ny bro till Annedal. Detaljplanen för järnvägsområdet fokuserar på att binda ihop det område som idag delats av tågspåren, bland annat genom ett promenadstråk med fler grönytor och en förändrad stationsentré med stationshus som ska bli ett nytt landmärke för staden.

– Den nya stadskärnan med nedgrävd järnväg är den största förändringen i Sundbybergs centrala delar sedan järnvägen kom 1876. I stället för en barriär som delar staden kommer vi få en hopläkt stad med nya gröna ytor, fler bostäder och mer service, säger Stefan Bergström (C), exploateringsutskottets ordförande.

– Nu tar vi nästa steg för att göra Sundbyberg till en trevligare plats att bo och verka i. De två detaljplanerna är viktiga pusselbitar när vi gräver ned järnvägen, bygger nya bostäder, skapar nya grönområden, möjliggör för fler arbetsplatser och läker ihop de centrala delarna av vår stad, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Från den 25 juni kan invånare och näringsliv lämna synpunkter och ställa frågor om detaljplanerna för de västra delarna och för järnvägsområdet. I slutet av augusti och början på september sker även samråd- och granskningsmöten i Folkets Hus i Sundbyberg.

Om samrådet för Detaljplan Nya stadskärnan – västra delen

Mellan den 25 juni och 5 september 2022 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsmöten hålls i form av öppet hus vid två tillfällen:

  • Den 31 augusti kl. 17.00-19.00 i Folkets hus, Sturegatan 12, Sundbyberg
  • Den 1 september kl. 17.00-19.00 i Folkets hus, Sturegatan 12, Sundbyberg

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 6
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Läs mer om detaljplanen och samrådsprocessen.

Om granskningsperiod för Detaljplan Nya stadskärnan – Järnvägsområdet

Mellan den 25 juni och 31 augusti 2022 pågår granskning om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Granskningsmöte hålls i form av öppet hus den 30 augusti 2022 mellan kl 17.00-19.00 i Folkets hus, Sturegatan 12, Sundbyberg. Välkommen!

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 6
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Läs mer om detaljplanen och granskningsperioden.

Om Sundbybergs nya stadskärna

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel utvecklas en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden. Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2024. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar. Redan nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om Sundbybergs nya stadskärna.

Senast uppdaterad 6 juli 2022