Ljusverk med text Du är drömmen

Utvecklingen av Rissnepromenaden - dags för invigning

En trygg, öppen och tillgänglig park med möjlighet att umgås över generationsgränser. Det är vad stadens projekt har haft i sikte. Nu invigs Rissnepromenaden med pompa och ståt.

Parken mellan Rissne IP och Rissnekyrkan, Rissne centrum har rustats upp och utvecklats under 2019–2022. En del arbeten återstår, men nu är det dags för invigning! Tisdag den 24 maj kl. 15.30-17.00 går det hela av stapeln, kl. 16.00 presenteras projektet och konsten i samband med att Stefan Bergström (C), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden, klipper band.

Rissnepromenaden ska vara en länk i det gröna band som binder samman Rissne ängar med Lötsjön och Golfängarna. Projektet innebär att trygg- och säkerheten ökar inom området. Inbjudande och lockande val av aktiviteter har skapats, vila och möten oavsett ålder eller bakgrund ska kunna ske. Därtill har tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter förbättrats.

- Rissnepromenaden är en omfattande satsning från staden för att stärka vårt långsiktiga arbete med trygghet och social hållbarhet i Rissne. Jag bodde länge intill parken och upplevde den som lite tråkig och otrygg, det är därför väldigt glädjande att se vilket fint och inbjudande inslag i stadsmiljön den nu har blivit, säger Stefan Bergström (C), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Arbetet föregicks av en dialog med boende i Rissne som fick möjlighet att tycka till om vad de ville ha i parken. En trygg och säker miljö låg högt upp på listan. Liksom spännande lek för barn, mötesplatser och möjlighet till vila.

Ett konstverk som kallas ”Du är drömmen” av Aleksandra Stratimirovic har också installerats och är ett ljusverk som kommer att lysa fint under dygnets mörka timmar. Tanken bakom konstverket beskrivs av konstnären som att ”verket vänder sig till de boende och förbipasserande med intentionen att lyfta varje individs unika och positiva karaktär, efter egna val och behov”. Hennes förhoppning är att många kommer kunna känna igen sig i verket, och hämta kraft och stolthet när det behövs.

Senast uppdaterad 18 maj 2022