Sundbyberg finalist i Sveriges miljöbästa kommun 2022

För tredje året i rad placerar sig Sundbybergs stad i topp på kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun, som en av tio finalister.

Kommunrankningen genomförs årligen av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. Sundbybergs stad är en av tio finalister i gruppen ”Storstäder och storstadsnära kommuner” och gruppvinnaren offentliggörs den 19 maj.

- Det är väldigt glädjande att vi återigen placerar oss i topp i denna viktiga rankning av kommunernas miljöarbete, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Det är ett tydligt bevis på att våra ambitioner och vårt miljöarbete ger effekt, fortsätter han.

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det.

- Ett medvetet arbete med miljö och hållbarhetsfrågor genomsyrar samtliga verksamheter i staden. Detta är inte minst viktigt för stadsplanering och jag är stolt över att vara en del av det, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Om stadens miljöarbete

Sundbybergs stads arbete med miljöfrågor och ekologisk hållbarhet utgår idag bland annat från stadens hållbarhetsmål som är inkluderade i stadens årliga budget. Dessa mål är en lokal nedbrytning av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Det handlar bland annat om att stadens konsumtion ska bli mer hållbar, att främja och förvalta den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och ett arbete för en hållbar mobilitet inom staden, bland annat genom att öka andelen resor som sker till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Målen konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner och följs upp i tertialrapporter och årsredovisningar genom fastställda mått.

Om Sveriges miljöbästa kommun

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där 83 procent av Sveriges kommuner har svarat på 21 frågor och tre följdfrågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Resultatet från enkäten räknas ihop med aktuella data från ett flertal olika externa källor, bland annat Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige. Läs mer om Sveriges miljöbästa kommun 2022 här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 23 januari 2023