Fortsatt dialog om det nya stationsområdet

Förslaget till ett nytt stationsområde i centrala Sundbyberg, som staden tog fram tillsammans med AMF Fastigheter, har fått nya förutsättningar. Det tidigare förslaget, som innebär en kontorsbyggnad ovanpå den planerade överdäckningen av spårområdet, saknar de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföras.

Utmaningarna handlar både om byggnadskonstruktion med tung belastning på överdäckningen och svårigheter att möta den riskhänsyn som krävs för samhällsviktig infrastruktur. Dialogen om det nya stationsområdet kommer därför att fortsätta, med fokus på samspelet mellan den nya stationsbyggnaden, Sundbybergs torg och den angränsande bebyggelsen.

Själva stationshuset behöver bli en byggnad som alla i Sundbyberg kan känna sig stolta över. För att komma dit ska rimliga volymer utforskas där förväntningarna på att det ska bli en symbolbyggnad motsvaras. I ett nästa steg kommer en arkitekttävling att hållas där olika aktörer bjuds in och får tävla om att hitta den utformning som passar Sundbyberg allra bäst.

Bred politisk enighet i staden

- Byggandet av Sundbybergs nya stadskärna och nedgrävningen av järnvägen är det största projektet i Sundbybergs historia och kommer bli något att känna stolthet över. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med AMF Fastigheter kring utformningen av stationsområdet, och ser särskilt fram emot att få ha en dialog med sundbybergarna om hur stadskärnan ska utformas, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Nedgrävningen av järnvägen är en unik möjlighet att utveckla vår stad. Stationshuset blir navet i den utvecklingen. Byggnaden ska spegla Sundbybergs historia, såväl som Sundbybergs framtid. Tillsammans med Sundbybergs invånare ska vi ta fram ett förslag som både passar in i stadsbilden och är funktionellt, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

- Det nya stationshuset blir en mycket viktig byggnad i framtidens Sundbyberg. Därför är det avgörande att det nya stationshuset blir en bra mötesplats och att det gestaltas för att passa ihop med Sundbybergs rika industrihistoria, säger Stefan Bergström (C) stadsmiljökommunalråd.

Kulturell utsmyckning högt upp på agendan

- Kulturens betydelse i vår fina stad ska manifesteras i det nya stationshuset. Målet om 1% avsättning av byggkostnaderna till kulturell utsmyckning är i denna publika byggnad mycket viktigt, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd.

Samarbetet med AMF kring utformningen av stationsområdet fortsätter

- Vi kommer att fortsätta att föra en dialog tillsammans med Sundbybergs stad för att se hur vi bäst kan bidra till visionen om en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse. Vi har flera kontorsfastigheter i anslutning till Sundbybergs station och vår ambition är att dessa ska bli en naturlig del av miljön som skapas ovanpå överdäckningen, säger Karin Jernström Nyberg, Marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

Om Sundbybergs nya stadskärna

Utvecklingen av Sundbybergs stadskärna genomförs i samband med att Trafikverket lägger Mälarbanan i tunnel. I och med detta försvinner järnvägens nuvarande barriäreffekt och frigör stora ytor över mark.

Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 31 mars 2022