Utökat samarbete för trygghet i Sundbyberg

Sundbybergs stad har ingått ett partnerskap med Stiftelsen Tryggare Sverige om platssamverkan. Syftet är att skapa ännu säkrare, tryggare och attraktivare platser där människor bor, vistas och verkar i Sundbyberg.

Partnerskapet innebär att Stiftelsen Tryggare Sverige och staden inleder ett samarbete om platssamverkan med fokus på innovativa lösningar inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Platssamverkan innebär i sin tur att staden tillsammans med fastighetsägare, polis, butiksägare, föreningar, boende och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla trygghetsskapande insatser i ett lokalt avgränsat område, till exempel en stadsdel, ett torg eller ett bostadskvarter.

- Det är väldigt tillfredsställande att vi kommit igång med detta partnerskap, något som stadens politiska styre satt som mål för att öka tryggheten i Sundbyberg, säger Jan Eriksson, stadsdirektör. Vi har länge haft samverkansprojekt för att arbeta brottsförebyggande och öka tryggheten i staden, och nu vässar vi detta arbete ytterligare med nya innovativa tankesätt i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige, polis och civilsamhället, avslutar han.

Sundbybergs stad och Stiftelsen Tryggare Sverige bedömer att fokus för platssamverkan primärt ska ligga på Rissne, Hallonbergen och Stora Ursviks västra delar. Samtidigt betonas det att platssamverkan på sikt ska gälla för hela Sundbyberg.

- Sundbybergs stad är en expansiv kommun, varför det är särskilt glädjande att vi nu gemensamt kan utveckla arbetet med platssamverkan för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer, konstaterar Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren och Jan Eriksson armbågar.

Generalsekreterare Magnus Lindgren och stadsdirektör Jan Eriksson gläds åt det nya samarbetet för ett tryggare Sundbyberg.

Om Sundbybergs stad

Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun men står inför en fortsatt kraftig befolkningsökning. De prognoser som finns nu säger att staden kan ha upp emot 70 000 invånare år 2030 mot dagens drygt 50 000 - denna expansion innebär stora utmaningar. För att fortsatt säkerställa ett tryggt och säkert Sundbyberg behöver staden kontinuerligt utveckla innovativa lösningar.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs i stiftelseform, utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom bland annat platssamverkan.

Senast uppdaterad 18 januari 2022