Ny projektchef för Sundbybergs nya stadskärna

Sara Widås rekryteras till rollen som projektchef för stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna. Projektet omfattar den spännande utvecklingen av de centrala delarna av Sundbybergs stad som skapas när Mälarbanan flyttas under marken.

- Sundbybergs stadskärna är en unik plats med stor mångfald av kvalitéer som alla nås inom 15 minuters promenad och nu när järnvägen läggs i tunnel kommer avstånden bli ännu kortare. Stadskärnan i Sundbyberg är en levande plats som ständigt förändras och har en stark personlighet. Det är verkligen ett privilegium att få arbeta med ett projekt med så stora möjligheter, säger Sara Widås.

Sara Widås är byggnadsarkitekt med mångårig erfarenhet av att leda strategiska stadsutvecklingsprojekt. Hon har bland annat varit planansvarig för Ursvik och projektansvarig för Madendalen i Sundbyberg. Sara har under det senaste året varit projektledare för SNS.

- Det känns väldigt bra att knyta Sara till oss i rollen som projektchef för Sundbybergs nya stadskärna. Hon har precis den erfarenhet som behövs för att framgångsrikt kunna leda detta för Sundbyberg så strategiskt viktiga projekt, säger Jan Eriksson, Stadsbyggnadsdirektör Sundbyberg stad.

Utvecklingen av Sundbybergs stadskärna genomförs i samband med att Trafikverket lägger Mälarbanan i tunnel. I och med detta försvinner järnvägens nuvarande barriäreffekt och frigör stora ytor över mark.


Senast uppdaterad 14 september 2021