Bild på prisplaketten.

Årets byggnad i Sundbyberg 2021 är Spiken 11 & 12

Byggnader med intimitet och rundade hörn i en småskalig stadsmiljö – bidraget Spiken 11 och 12 blev populärast i sundbybergarnas omröstning och vann med 40 procent av rösterna.

Bild på fastigheten.

Foto: Mats Håkansson

Årets byggnader i Sundbyberg ger redan idag en försmak av hur morgondagens Sundbyberg kan komma att se ut, med gröna tak och samnyttjande av lokaler och fordon som naturliga inslag.

God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild med fokus på hållbarhet. Det är kriterierna för tävlingen Årets byggnad som röstas fram av sundbybergarna. Bland fem nominerade bidrag vann Spiken 11 och 12 i centrala Sundbyberg. Arkitektbyrån Alessandro Ripellino Arkitekter har ritat byggnaderna och Wåhlin Fastigheter AB är byggaktör tillsammans med Alferan Förvaltning AB.

– Spiken 11 & 12 är en värdig vinnare av Årets byggnad 2021. Två fina hus som utformats med omsorg för att passa in i en omgivning av äldre hus, säger Stefan Bergström (C), ordförande exploaterings- och näringslivsutskottet.

Byggnaderna ger ett intimare, förädlat gårdsrum med sina rundande hörn och utvecklar storkvarteret mot en mer urban, grön och småskalig stadsmiljö. Hållbarheten främjas genom samnyttjande av befintliga lokaler som garage, cykelrum, miljörum och tvättstugor. Gröna tak och omsorgen i växtvalet förstärker den biologiska mångfalden. Sammantaget ger det en bild av framtidens Sundbyberg som växer fram.

– Jag vill gratulera Spiken 11 & 12 till årets byggnad i Sundbyberg 2021! Förhoppningen är att tävlingen ska sätta Sundbyberg på kartan när det gäller frågor om bostadsgestaltning. I årets tävling kan vi också se en liten ökning i antalet röster, vilket är glädjande, säger Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden.

I ett gemensamt uttalande gläds arkitekt Alessandro Ripellino tillsammans med Joakim Ångström på Wåhlin Fastigheter och Per Karlsson från Alferan Förvaltning:

– Vi är mycket glada att utmärkelsen Årets byggnad i Sundbyberg 2021 tilldelas kvarteret Spiken. De nätta byggnadsvolymerna och deras placering har studerats för att skapa en relation i skala till omgivande bebyggelse och samtidigt optimera utblickar, minimera insyn och skuggpåverkan. Helt enkelt, skapa en fin relation mellan befintligt och nytt!

Stefan Bergström delar ut priset på kräftskivan i Sundbyberg denna höst (förutsatt att den kan genomföras), tillsammans med Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden.

Resultatet

  • Spiken 11 och 12 (bidrag 2) på Järnvägsgatan 54B och 56B vann med 448 röster vilket motsvarar 40 procent av rösterna.
  • Tvåa blev Freden Större 17 (bidrag 4) med 256 röster, vilket motsvarar 23 procent.
  • På tredje plats kom Bävern 3 (bidrag 5) med 235 röster motsvarande 21 procent.
  • Fyra blev Vaktstugan 1 (bidrag 3) med 118 röster motsvarande 10 procent.
  • På femteplats kom Freden Större 13 (bidrag 1) med 67 röster som motsvarar 6 procent av rösterna.

Totalt kom 1124 röster in i tävlingen.

Läs mer

Årets byggnad i Sundbyberg 2021.

Senast uppdaterad 28 juni 2021