Ny app levandegör offentlig konst i Sundbyberg

Sundbybergs stads offentliga konstsamling blir idag både digitalt och fysisk tillgänglig och levandegjord. Idag invigs nämligen appen Kulturspåret som gör det lättare och roligare för nybörjare att upptäcka den offentliga konsten i staden.

- Konsten är en viktig del av Sundbybergs kulturliv och bidrar med olika typer av intryck för människors sinnen och tankar. Då kulturen är en central del av vår stads identitet och liv är jag mycket glad att vi på detta sätt kan levandegöra den offentliga konsten., säger Johan Storåkers, ordförande i kulturnämnden i Sundbyberg stad.

Pedagogiken i appen Kulturspåret bygger på den så kallade 3t-metoden som utgår från konstbetraktande snarare än konstkunskap. Genom enkelt tilltal och genom att koppla samman olika konstformer kan konsten upplevas och uppskattas av fler.

- Vi jobbar strategiskt och kreativt med kultur i Sundbyberg. Vi har en fantastisk konstsamling på våra gator och torg, som alla kanske inte är medvetna om. Kulturspåret ska göra att konsten levandegörs och aktiveras så att fler upptäcker och får en fördjupad relation till den, säger Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbybergs stad.

Appen Kulturspåret är kartbaserad och bjuder bland annat på guidade visningar utifrån olika teman där vissa är lättsamma och andra dyker på djupet i stadens offentliga konst.

Exempel på teman i appen Kulturspåret:

  • Nakna Människor, om nakenhet i konsten och mode, hur skulle du styla denna skulptur?
  • Sumpans Stjärnor, om lokala konstnärer som har präglat vår stad.
  • Ursviksrundan, om konst, stadsplanering och mötesplatser.
  • Kulturarvsrundan, om konst som bärare av det lokala kulturarvet.
  • Marabouparkens runda, om konsten i Marabouparken.

Nyfikna kan lära sig mer om konstverken via tillhörande filmer, ljudinspelningar, bilder och texter. Den som vill testa sina kulturkunskaper kan utmana sig själv och andra i frågesport. På sikt är tanken att appen ska byggas ut med fler besöksmål, till exempel litterära skyltar, kulturminnen och gröna platser.

Satsningen är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Statens konstråd, som finansierar projektet med 275 000 kronor. Den är en del av regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst som Statens konstråd fick 2018 i samband med att politiken för gestaltad livsmiljö beslutades.

- Vår offentliga konst är allas och bidrar till att stärka yttrandefriheten. Att Sundbyberg väljer att prioritera arbetet med att kommunicera den offentliga konsten till de som möter den i sin vardag har stor betydelse. Statens konstråd vill gärna lyfta fram det arbetet som ett gott exempel för andra kommuner i Sverige att inspireras av, säger Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd.

Kulturspåret invigs idag den 8 juni klockan 16 i Marabouparken i Sundbyberg av politiker och tjänstepersoner från Sundbybergs stad och Statens konstråd. Förutom visningen av själva appen uppträder musiker och dansare från stadens kulturskola, som bidragit till innehåll i appen.

Senast uppdaterad 8 juni 2020