Sundbybergs stad underlättar för näringsidkare

Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad beslutade torsdagen den 26 mars om ett antal åtgärder för att stötta Sundbybergs näringsidkare. Tanken är att åtgärderna ska underlätta och minska de negativa effekterna på näringsidkarnas verksamheter som följer spridningen av Coronaviruset.

För att snabbare och nämndsövergripande kunna ta beslut har kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) kallat in krisledningsnämnden för att besluta om utökade resurser till äldreförvaltningen samt ett åtgärdspaket för Sundbybergs företagare.

- Vi befinner oss i ett extraordinärt och mycket ansträngt läge. Samtidigt som vi alla måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen måste vi tänka framåt. Våra företag behöver finnas kvar när den här krisen är över och därför är det oerhört viktigt att vi som stad och alla som bor i Sundbyberg gör vad vi kan för att stötta det lokala näringslivet, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

I syfte att underlätta för det lokala näringslivet kommer Sundbyberg stad att förlänga tidsfristen för lokala näringsidkare att betala fakturor från staden till 90 dagar avseende tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd, livsmedel, miljö- och hälsa, markupplåtelser samt lokalhyror.

Tillsynsbesök som inte är nödvändiga skjuts upp och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras. Staden kommer vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med fakturor från det lokala näringslivet efter begäran. Avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar möjliggörs.

Samtidigt kortas betaltiden för fakturor som ställts till staden för att möjliggöra ökad likviditet för näringslivet.

- Tillsammans hjälper vi Sundbyberg genom att stödja vårt näringsliv i en tuff tid. Det är också viktigt att vi sundbybergare är lokalpatrioter. Genom att köpa servicetjänster och handla lokalt kan våra företagare finnas kvar även i framtiden, säger Stefan Bergström (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Säsongsstarten för uteserveringar tidigareläggs till den 27 mars 2020 för att underlätta för restauranger och caféer som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg och på så vis tillgängliggöra den ytterligare för kunderna.

Staden inför en timme avgiftsfri parkering i affärsnära lägen och högre avgift från och med andra timmen. Krisledningsnämnden har inte rådighet över de kommunala bolagen, men överlåter till koncernen Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag att, i linje med stadens åtgärder, ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare underlätta för det lokala näringslivet.

- Det är bra och nödvändigt att vi fattat beslut om detta räddningspaket för våra företagare. Det lokala näringslivet är som blodsystemet i vår stad, helt nödvändigt. Nu har vi alla ett ansvar att ge stöd i denna tuffa tid. Du vill att de ska vara kvar imorgon. De behöver din hjälp idag, säger Axel Conradi (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Krisledningsnämnden består av de 12 ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen och alla partier är därmed representerade. Samtliga partier står bakom förslagen som presenterats.

Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande, 08 706 80 70, peter.schilling@sundbyberg.se,

Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens första vice ordförande, 08 706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Axel Conradi (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, 08 706 82 10, axel.conradi@sundbyberg.se

Nico Werge, kommunikations- och näringslivschef, tel. 08 706 83 09, nico.werge@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 27 mars 2020