Sundbybergs stad är Årets kulturkommun 2020

”Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men i kultursammanhang en gigant”. Så inleddes motiveringen när Sundbybergs stad utsågs till Årets kulturkommun den 28 november.

Staden får priset för ambitiösa satsningar på ett kreativt och inkluderande kulturliv.

- Det är oerhört glädjande och framförallt ett erkännande till det lokala kulturlivet. Jag önskar från djupet av mitt hjärta gratulera alla mycket engagerade kulturaktörer i Sundbyberg. Kulturen är en viktig del av vår stads identitet och bidrar till glädje, gemenskap, bildning och demokrati samt att bygga sociala broar mellan människor och grupper, säger Johan Storåkers, kulturkommunalråd i Sundbybergs stad.

I juryns motivering lyfts en rad positiva exempel fram när det gäller Sundbybergs stads arbete med att förvalta och utveckla förutsättningarna för kulturlivet i staden.

- Jag är så stolt och glad över utmärkelsen! Det finns många konkreta exempel på hur vi driver, stöttar och utvecklar kulturens förutsättningar i Sundbyberg. Genom att jobba både prestigelöst, kreativt och strategiskt med engagerade och kompetenta medarbetare ges förutsättningar för att skapa hållbara samarbeten både inom och utanför kommunens gränser. Kulturen ska finnas tillgänglig och välkomnande för alla boende och besökande i Sundbyberg, säger Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbyberg.

Prisutdelningen ägde rum i Atriumgården i Stadsbiblioteket i Lund. Sundbybergs stad fick genom Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande, Sofie Aspeqvist, kulturchef, och Margareta Engstrand, bibliotekschef, äran att emot konstverket ”Karusellen”, en akvarellmålning av konstnären Kourosh Safina och vandringspriset, ett glasäpple av Rune Strand, som Sundbyberg får behålla under det kommande året.

Det är 31:e året i rad som förbundet utser Årets kulturkommun. Priset delas ut till en kommun som arbetar för kultur ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag, genom att finnas med i all kommunal verksamhet och göra anställda och kommuninvånare delaktiga i kulturverksamheten. Kommunen ska också stödja kulturell mångfald.

Senast uppdaterad 10 februari 2022