Kampanj för vintercykling trampar igång

Tio kommuner i länet gör en gemensam kampanj där 500 invånare har utsetts till att bli vintercyklister. Syftet är att få fler att cykelpendla till jobbet även vintertid. I den regionala cykelplanen är det långsiktiga målet att arbetspendlingen med cykel ska öka från dagens 7 procent till 20 procent år 2030.

Majoriteten av alla resor som görs i länet i dag är kortare än fem kilometer, vilket är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen.
– Kampanjen ska uppmärksamma cykelpendling vintertid och få fler att välja cykeln framför andra färdmedel, även på vintern. Utöver att cykelpendling bidrar till minskad klimatpåverkan så ger det även en daglig motion som många kanske har svårt att hitta tid för annars, säger Jessica Elmgren projektledare för Hållbart resande i Sundbybergs stad. Förhoppningen är att de som deltar kommer att fortsätta cykla under kommande år och att de även uppmuntrar fler i sin omgivning att göra detsamma.

Dubbdäck till vintercyklister

Kampanjen för ökad vintercykling startar den 1 december. Intresset för kampanjen har varit stort och bland över 3000 sökande har cirka 500 medborgare valts ut i de tio kommuner som deltar. Cyklisterna får vinterdäck monterat på sina cyklar och ska pendla minst tre kilometer, minst tre gånger i veckan samt rapportera in sina cykelturer under kampanjperioden. De kommuner som deltar i kampanjen är Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Vallentuna och Österåker. Satsningen sker genom nätverket ResSmart.

20 procent cykelpendlare år 2030

År 2015 cykelpendlade 7 procent av länets invånare. I den regionala cykelplanen är målet att arbetspendlingen med cykel ska öka till 20 procent år 2030.
Ökad satsning på sopsaltning
I majoriteten av de deltagande kommunerna används sopsaltning som driftsmetod för snöröjning på vissa utvalda stråk. Det innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan och därefter läggs en saltlösning ut som motverkar isbildning. För cyklisten blir det som att cykla på barmark. Här finns en karta som visar vilka cykelstråk som underhålls med sopsaltning i Stockholms län. Kartan har tagits fram av det regionala cykelkansliet i Stockholms län som verkar för att möjliggöra en ökad cykling i hela länet

ResSmart – 20 medlemskommuner

ResSmart är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor. Idag består ResSmart av 20 medlemskommuner i Stockholms län respektive av Cykelkansliet. Syftet med ResSmart är att få igång arbetet med hållbara resor i Stockholmsregionen, skapa synergieffekter och att driva konkreta samarbetsprojekt.

För mer information

Marlene Sjödin, ResSmart, tel 010-452 38 57, e-post marlene.sjodin@tyrens.se
Jessica Elmgren, projektledare Sundbybergs stad, tel 08-706 68 33 e-post jessica.elmgren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 50 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Senast uppdaterad 3 december 2018