Alla fritidsgårdar hbtq-certifieras i Sundbyberg

Firande på fritidsgården i allaktivitetshuset i Rissne i Sundbyberg

En gemensam värdegrund har arbetats fram i fritidsgårdarna och nu blir de även hbtq-certifierade. Ett ”gårdskort” blir kvittot på att man uppträder enligt värdegrunden.   

Sundbybergs stad arbetar aktivt med normkritiskt tänkande och att vara inkluderande i bemötandet. Många verksamheter är redan hbtq-certifierade såsom stadens bibliotek och simhall samt andra verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Nu certifieras också stadens fritidsgårdar. Målet är att synliggöra normativa mönster, ge verksamheter verktyg för att kunna arbeta medvetet med normkritik och att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade.
– Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla ungdomar känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Det handlar om att synliggöra och ifrågasätta det som tas för givet och om att bredda tankebanor, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det finns en bred och stark politisk enighet i beslutet.

Gemensam värdegrund och ”gårdskort”

Sundbybergs fritidsgårdar har arbetat aktivt med frågor som berör inkludering, jämställdhet och delaktighet redan innan certifieringen och under våren 2016 togs det fram en gemensam värdegrund för fritidsgårdarna som nu kopplas till ett ”gårdskort”.
– Det blir ett slags medlemskap för att få tillträde till aktiviteter på fritidsgårdarna och då får våra besökare också skriva under ett kontrakt som visar att de lever upp till vår gemensamma värdegrund, säger Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig på allaktivitetshuset Hundra74an i Rissne. Det ger även fritidsledarna möjlighet att gå igenom värdegrunden med varje besökare och ha ett samtal kring frågor som berör inkludering och allas lika värde.

Hbtq-certifiering

Hbtq är ett paraplybegrepp och förkortningen står för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. RFSL genomför certifieringen.

För mer information, kontakta:
Johan Storåkers (L),   ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 070-940 78 75, johan.storakers@sundbyberg.se
Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig   allaktivitetshuset 174:an, 08-706 86 12, jennifer.jerez@sundbyberg.se
Fredrik   Richard, pressansvarig,   08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se 

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 48 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Senast uppdaterad 9 mars 2017