Handslag för ett självständigt liv

Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning förnyar handslaget som innebär att ömsesidigt se, synliggöra och skapa förutsättningar för funktionsnedsatta att vara fullt delaktiga i samhällets olika delar.

20 procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning och mångfalden hos dessa personer är stor. En funktionsnedsättning kan vara fysisk, neuropsykiatrisk, psykisk, intellektuell eller kognitiv. Personer som har en funktionsnedsättning kan befinna sig i många olika livssituationer och som för alla ser livet annorlunda ut beroende på var i livet man befinner sig.

Handslag till år 2020

Sundbybergs stad tar fyra organisationer för personer med funktionsnedsättning i hand för att tillsammans ta tillvara fler perspektiv, kompetenser och skapa förståelse för varandras förutsättningar. Organisationerna tog tillsammans initiativ till det första handslaget. Det förnyade handslaget sträcker sig till 2020.
– Med handslaget vill vi dels synliggöra och skapa förståelse för de hinder som personer med funktionsnedsättning möter i vardagslivet, dels utveckla våra arbetssätt och tillgängliggöra vårt utbud. Det handlar om att i möjligaste mån skapa delaktighet och ge förutsättningar för ett självständigt liv, utifrån varje persons förutsättningar och behov, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Parterna i handslaget

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Synskadades riksförbund, Hjärt- och lungsjukas förening och Riksförbundet för social och mental hälsa är medlemmar i det kommunala funktionshinderrådet och har tillsammans med staden har tagit fram det nya handslaget.
– Sundbyberg ska vara en stad för alla och handslaget är en viktig del i arbetet för att motarbeta utanförskap. Vi vill utveckla Sundbyberg tillsammans och vara ett föredöme när det gäller att ge alla medborgare oavsett funktionsvariation samma rättigheter och möjligheter, säger Anna-Lena Hammarin (L) ordförande i funktionshinderrådet.

På foto från vänster: Yvonne Björkman, Förbundet för ett samhälle utan funktionshinder (DHR), Göran Gustafson, Synskadades riksförbund (SRF), Anna-Lena Hammarin (L), ordförande i kommunala funktionshinderrådet, Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, Seppo Poutanen, Hjärt- och lungsjukas förening (HL), Herta Fischer, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Foto: Sundbybergs stad.

På foto från vänster: Yvonne Björkman, Förbundet för ett samhälle utan funktionshinder (DHR), Göran Gustafson, Synskadades riksförbund (SRF), Anna-Lena Hammarin (L), ordförande i kommunala funktionshinderrådet, Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, Seppo Poutanen, Hjärt- och lungsjukas förening (HL), Herta Fischer, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Foto: Sundbybergs stad.

Utvecklingsområdena i handslaget omfattar

- Rätten till ett självständigt liv
- Arbete och sysselsättning
- Information och kommunikation
- Ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande
- Den fysiska planeringen
- En utvecklande fritid

För mer information, kontakta:
Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-706 80 95, mikael.eriksson@sundbyberg.se
Anna-Lena Hammarin, ordförande i Funktionshinderrådet 070-859 12 12, anna-lena.hammarin@sundbyberg.se
Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 20 december 2016