Oscar Properties bygger märkesbyggnad i Sundbyberg

Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen "Cubrick" av Oscar Properties. Arkitektbyrå Jägnefält Milton

Intresset för att få bygga Sundbybergs nästa märkesbyggnad är stort. Av de 22 tävlingsbidrag som lämnades in vann Oscar Properties ”Cubrick”. Bostadshuset blir granne med Tuletornen och kyrkan, centralt i Sundbyberg.

Bostadshuset ska ansluta till Sundbybergs kyrka med omgivande park och de relativt nybyggda Tuletornen och kommer att inrymma cirka 80 lägenheter.
– Det vinnande förslaget möter kyrkan och Tuletornen på ett spännande sätt och tillför ett levande arkitektoniskt uttryck för hela kvarteret, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande för exploaterings- och hållbarhetsutskottet.

”Cubrick”

Oscar Properties har uppmärksammats för sina unika, designade och kreativa bostadsprojekt både genom konvertering och också nyproduktion, exempelvis Norra tornen i Stockholms innerstad.
– Vi är så klart mycket stolta över förtroendet att få förverkliga detta bostadsprojekt i Sundbyberg. Uppdraget ligger i linje med vår strategi att expandera i attraktiva områden utanför tullarna, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Cubrick består av två huskroppar med tydlig identitet, en högre byggnad samt en lägre del med grönskande och väl tilltagna terrasser och balkonger. Fasaden kommer att kläs i handslaget tegel och fönsterkarmar och bleck kommer att utföras i koppar. Koppar och tegel har inspirerat till namnet CU plus Brick.

22 tävlingsbidrag

Den 15 juni bjöd Sundbybergs stad in till markanvisningstävling och intresset har varit mycket stort. 22 tävlingsbidrag anmäldes, vilket är ovanligt många också i jämförelse med markanvisningstävlingar i Stockholm. Det vinnande förslaget beslutades i exploaterings- och hållbarhetsutskottet i måndags kväll.

Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.

För mer information, kontakta:
Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordf. i exploateringsutskottet, 08-706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se 
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, 08-706 67 29, regina.kevius@sundbyberg.se 
Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, 070-568 00 01, oscar@oscarproperties.se 

Senast uppdaterad 13 december 2016