Markanvisningstävling för bostadshus vid Tuletornen och kyrkan

Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för ett attraktivt markområde som är granne med landmärket Tuletornen och kyrkan centralt i Sundbyberg. Tävlingsbidragen ska vara inne 30 september 2016.

Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för utvecklingen av ett markområde söder om Tulegatan vid Rosengatan i centrala Sundbyberg.
– Platsen är fantastisk och vi kommer att ställa höga krav på arkitektonisk gestaltning och hållbar stadskvalitet. Här vill vi se en spännande byggnad som många vill flytta till, säger stadsbyggnads- och exploateringschef Regina Kevius.

Granne med landmärket Tuletornen

Bostadshuset ska ansluta till Sundbybergs kyrka med omgivande park och de relativt nybyggda Tuletornen som har fått ett eget arkitektoniskt uttryck genom de veckade balkongfronterna.  

Tävlingsbidrag inne 30 september

Tävlingen startar i mitten av juni och sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är 30 september 2016. Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och anbud/förslag ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt

För mer information, kontakta:
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, 08-706 67 29, regina.kevius@sundbyberg.se 
Per-Håkan Genberg, mark- och exploateringsingenjör, 08-706 81 97, per-hakan.genberg@sundbyberg.se 
Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 29 augusti 2016