Samråd om Sundbybergs nya stadskärna

En urban och intim känsla med klassiska stadsgator, gränder och levande kvarter präglar programmet för den nya stadskärnan. Förslaget innebär fler bostäder, butiker och restauranger samt nya parker och torg. Under april månad är alla som vill välkomna att tycka till om förslaget.

Programsamrådet om den nya stadskärnan startar 4 april och sträcker sig fram till och med 1 maj. Då kan alla som vill tycka till om programmet för Sundbybergs nya stadskärna.
– Nu bollar vi in ett förslag och önskar att vi får in många tankar och idéer i samrådsprocessen, säger projektledare Torbjörn Einarsson.

Programförslaget – nya stadskärnan

Förslaget präglas av småskalighet med klassiska stadsgator, gränder och levande kvarter med utrymme för bostäder, butiker och restauranger samt nya parker och torg. Utöver en ny stadskärna skapas ett nytt, till största delen underjordiskt, resecentrum som en knutpunkt för tunnel- och tvärbana, bussar, pendel- och regionaltåg.

Förslaget innebär bland annat:

• Cirka 1500 bostäder samt utrymme för restauranger och butiker i husens bottenplan
• En varierad hushöjd där genomsnittet blir 5 våningar
• Nya parker och torg
• Att Marabouparken bevaras och får en mer central funktion och kontakt med Bällstaviken
• Järnvägsgatan får en ny sträckning samt ny bebyggelse

Se nya stadskärnan tredimensionellt

I den nya Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg kan förslaget för den nya stadskärnan studeras tredimensionellt i form av en fysisk modell men även via en digital lösning.
Synpunkter kan lämnas i paviljongen, via ett formulär på sundbyberg.se/nyastadskarnan och genom att skicka e-post till kommunstyrelsen@sundbyberg.se samt via post.

Samrådsmöten kommer att hållas vid tre tillfällen
• 13 april, kl.18:00-19:30, Biblioteket i Signalfabriken, Esplanaden 10
• 19 april, kl. 18:00-19:30, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10
• 27 april, kl. 18:00-19:30, Grönkullaskolan, Kasernvägen 5

Bakgrund ny stadskärna

Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Sundbyberg har bidragit till finansieringen av nedgrävningen och får därmed ta över marken ovanpå tunneln. Ett omfattande planeringsarbete kommer att pågå de närmaste tre åren inför tunnelbyggandet, ett nytt resecentrum samt den nya stadskärnan. Byggstart planeras till 2019 och arbetet beräknas vara klart 2025.


För mer information, kontakta:
Fredrik Holmberg, projektkommunikatör, 08-706 65 67,fredrik.holmberg@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 26 april 2016