Elevhälsan för alla skolor hbtq-certifieras

Tonåringar har ofta många tankar kring identitet och tillhörighet.
– Det ska vara en självklarhet att alla vågar vara sig själva. Vi vill betona vårt inkluderande förhållningssätt och hbtq-certifierar elevhälsan som arbetar mot alla våra skolor, säger Monica Arvidson enhetschef för elevhälsan. 

Sundbybergs stad hbtq-certifierar elevhälsan för samtliga grund- och gymnasieskolor och är därmed först i storstadsregionen tillsammans med Vallentuna kommun.
– Med hbtq-certifieringen visar vi att det är en självklarhet att alla kan och ska våga vara sig själva. Vi märker att våra elever nu i större utsträckning än tidigare ställer frågor som är hbtq-relaterade, säger Monica Arvidson enhetschef för Sundbybergs stads elevhälsa.

Normkritiskt förhållningssätt

I Sundbyberg stads elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger.
– I och med certifieringen har vi fått redskap att tänka normkritiskt och en större kunskap om personer som är och identifierar sig som hbtq-personer, säger Monica Arvidson.

Inkluderande bemötande

Sundbybergs stad arbetar aktivt med normkritiskt tänkande och att vara inkluderande i bemötandet. Många verksamheter är hbtq-certifierade såsom stadens bibliotek och simhall samt andra verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och äldreförvaltningen.

Hbtq-certifiering

Det finns fem kriterier som ska uppfyllas för att en verksamhet ska kunna bli hbtq-certifierad av RFSL. Kunskapsnivå hos anställda, aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö, ett välkomnande och respektfullt bemötande av medborgare, kontinuerligt arbete för att upprätthålla standarden samt planlagd kvalitetsgenomgång.

Hbtq är ett paraplybegrepp och förkortningen står för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

För mer information, kontakta:
Monica Arvidson, enhetschef elevhälsan, 08-706 88 53, monica.arvidson@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 26 april 2016