Grafisk profil och kommunikationspolicy

Sundbybergs grafiska profil ingår i stadens kommunikationspolicy och utgår från våra kärnvärden levande, nytänkande och tillsammans samt från stadens vision: Sundbyberg växer med dig!

Den grafiska profilen ska följas i all stadens grafiska produktion, såsom trycksaker, profilprodukter och på webben.

Profilen består av sex byggstenar: logotyp, typografi, profilfärger, tonalitet i text, bildspråk och grafiskt element. Genom att använda alla eller delar av byggstenarna skapas en enhetlig bild av staden och kommunikationen blir tydligare.

Syftet med en grafisk profil är att vi som stad ska vara en tydlig avsändare när vi kommunicerar med våra målgrupper och att kommunikationen ska vara enhetlig. Den grafiska profilen hjälper oss att vara konsekventa i from- och bildspråk så att dem vi kommunicerar med känner igen och får förtroende för oss.

Den grafiska profilen beskrivs i den grafiska profilmanualen som finns att ladda ner under Relaterat innehåll. Här finns också exempel på hur profilen kan tillämpas.

Vid frågor om den grafiska profilen, kontakta kommunikationsavdelningen.

Senast uppdaterad 25 februari 2022