Grafisk profil och kommunikationspolicy

Sundbybergs grafiska profil ingår i stadens kommunikationspolicy, och utgår från våra kärnvärden levande, nytänkande och tillsammans samt från stadens vision: 

Sundbyberg växer med dig!

Den grafiska profilen ska följas i all stadens grafiska produktion, såsom trycksaker, profilprodukter och på webben.  

Profilen består av sex byggstenar; logotyp, typografi, profilfärger, tonalitet i text, bildspråk och grafiskt element. Genom att använda alla eller delar av byggstenarna skapas en enhetlig bild av staden och kommunikationen blir tydligare.

Syftet med en grafisk profil är att vi som stad ska vara en tydlig avsändare när vi kommunicerar med våra målgrupper och att kommunikation ska vara enhetlig. Den grafiska profilen hjälper oss att vara konsekventa i from- och bildspråk så att de vi kommunicerar med känner igen oss och får förtroende för oss.

Den grafiska profilen beskrivs i den grafiska profilmanualen som finns att ladda ned under Relaterat innehåll. Här finns också exempel på hur profilen kan tillämpas.

Vid frågor om den grafiska profilen kontakta stadens kommunikationsavdelning.

Senast uppdaterad 13 december 2019