Bildbank

Bilderna får användas för journalistisk publicering.


Förtroendevalda

Mikael T. Eriksson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Ladda ner högupplöst bild på Erikssonöppnas i nytt fönster

 

Johan Storåkers (L)
Kommunalråd och ordförande i kultur-
och fritidsnämnden


Ladda ner högupplöst bild på Storåkersöppnas i nytt fönster

Stefan Bergström kommunalråd Sundbyberg centerpartiet

Stefan Bergström (C)
Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden
Kommunalråd

Ladda ner högupplöst bild på Bergströmöppnas i nytt fönster

Maria Bohman Kreij (KD)
Ordförande äldrenämnden
Kommunalråd


Ladda ner högupplöst bild på Bohman Kreijöppnas i nytt fönster

Representanter från oppositionspartierna i kommunstyrelsen

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
öppnas i nytt fönster
Oppositionsråd

öppnas i nytt fönster
Ladda ner högupplöst bild på Schilling

Jesper Wiklund (V)
Oppositionsråd

Ladda ner högupplöst bild på Jesper Wiklund


Tjänstemän

Helén Eriksson Elf, stadsdirektör

Helén Eriksson-Elf
Stadsdirektör och koncernchef


>Ladda ner högupplöst bild på Eriksson-Elföppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 20 april 2018