Kommunal service på finska

I Sundbybergs stad har du rätt till service på finska även om du kan svenska. Du har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med staden. Rätten gäller även för finska föreningar, organisationer och bolag.

Förskola på finska

Avdelningarna Blomman och Ekorren på Milots förskola i Ursvik erbjuder förskoleverksamhet på finska. Sök en plats genom en e-tjänst här på webbplatsen, eller kontakta sektorn för lärande och bildning.

Äldreomsorg på finska​

Bällstahofs äldreboende har en avdelning för finsktalande personer med demens. Där arbetar finsktalande sjuk- och undersköterskor.

Träffpunkten Allén ordnar finskspråkiga aktiviteter i Finska stugan (Suomi-tupa) på fredagar

Kultur

Inom kulturområdet arbetar staden på olika sätt för att lyfta fram finska språket och kulturen.

  • Biblioteken köper in nya böcker, ljudböcker och filmer på finska. Man anordnar även olika kulturaktiviteter såsom teater, konstutställningar, författarträffar, och studiekurser på finska.
  • Det anordnas även olika finska kulturevenemang i Sundbyberg, såsom firande av sverigefinnarnas dag, Mors dag och Finlands självständighetsdag, men även musikevenemang.
  • På jul- och vårmarknaderna samt under nationaldagsfirandet i juni finns förvaltningsområdet för finska representerat och informerar om arbetet.

Varför sverigefinnar?

Sverigefinnar har befolkat Sverige under lång tid och utgör en grupp med en uttalad samhörighet med eget språk och kulturell tillhörighet. I Sundbyberg bor det tusentals sverigefinnar. I lagens förarbeten står uttryckligen att sverigefinnar genom lagen om nationella minoriteter ges en särställning i fråga om möjlighet att använda och bevara sitt språk och sin kultur.

Senast uppdaterad 31 januari 2022